DomovStatutProgramHimna/pesemArhiv novic
Oljka: Poziv k zaustavitvi prodaje objekta na Carpacciovem trgu
Prispeval PR Oljka   
Četrtek, 12 julij 2012

V Oljki smo zgroženi nad načinom odprodaje nepremičnega premoženja Mestne občine oz. javne lastnine vseh občank in občanov Kopra. O dolgoletnem siromašenju občinskega premoženja, ki gre tudi na račun zgrešenih naložb, že leta sproti obveščamo javnost. Danes se je Mestna občina Koper podala v nov podvig in po smešni ceni prodaja poslovni prostor na elitni lokaciji sredi Kopra. Gre za stavbo na Carpacciovem trgu, kjer je pred leti obratoval t. i. Carpaccio pub. Nepremičnina, ki se tokrat prodaja s sklenitvijo neposredne pogodbe. Gre za način prodaje, ki ga Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti predvideva v primeru, da je nepremično premoženje bilo dvakrat neuspešno ponujeno na javni dražbi. Prostor na Carpacciovem trgu 7 v izmeri 158 m² se neposredno prodaja za izhodiščno vrednost 186.766,25 evrov, brez davkov. Menimo, da pri tej prodaji obstajajo utemeljeni sumi oškodovanja občinskega premoženja. Prodajo t. i. „Carpaccio puba“, kjer ima v zadnjih letih svoj predvolilni štab stranka koprskega župana Borisa Popoviča, spremljamo že od začetka. Prvič je bil objekt ponujen na javni dražbi, ki je bila 11.8.2011 za izklicno ceno 242.614 evrov, brez davkov. Nepremičnina je bila s te javne dražbe umaknjena z delnim preklicem dražbe z dne 8. 8. 2011. Nato se je spet uvrstila na javno dražbo za prodajo nepremičnin v lasti MOK z dne 15. 2. 2012, za izklicno ceno 258.500 evrov, vendar je bila po poročanju medijev še pred začetkom dražbe bila umaknjena iz prodaje. „Carpaccio pub“ je bil znova uvrščen na javno dražbo koprskih nepremičnin, ki je bila 12. aprila, in sicer za izklicno ceno 219.725 evrov, torej znižano za 15 %, kljub temu, da je bila nepremičnina na prejšnji dražbi umaknjena. Nepremičnina na tej dražbi ni bila prodana, vendar je po javnih podatkih to bila šele prva uspešno izpeljana dražba in ne druga. Zato menimo, da obstaja utemeljen sum, da je Mestna občina Koper storila vrsto nepravilnosti pri prodaji nepremičnine na Carpacciovem trgu in ni zadostila zakonskim zahtevam za izvedbo namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji.

„V vsakem primeru gre za oškodovanje Mestne občine Koper, saj ta izgublja objekt, ki je zaradi svoje lege neprecenljive vrednosti. Če je bilo to storjeno z naklepom, da bi se na poceni in nepregleden način prevzel objekt velike vrednosti, ta je po ocenah Gursa vreden 351.510 evrov, je to nezaslišano,“ je ob predstavitvi zbrane dokumentacije dejal koprski mestni svetnik Viktor Markežič.

„Namero o prodaji objekta na Carpacciovem trgu je treba ustaviti, zato pozivamo javnost, naj nasprotuje odtujitvi tega lokala. Kljub temu, da so se včeraj začeli sezonski popusti, zdaj ni čas za razprodajo javnega, občinskega premoženja, s katerim bi morala Mestna občina Koper ravnati skrbno in gospodarno, ne pa nepremišljeno in nepregledno,“ je o nameri za sklenitev pogodbe o prodaji povedala koprska mestna svetnica Vida Gračnar.

Valter Krmac
, član Oljke, je bil nad namero o prodaji zgrožen: „Za manj kot 1.200 evrov po kvadratnem metru se prodaja objekt na vrhunski lokaciji. Glede na to, da se nahaja na strateški lokaciji, bi lahko koprska občina prostore namenila turistični, društveni, muzejski ali drugi javni dejavnosti, ki bi v njem lahko ustvarile veliko javno korist,“ ocenjuje Krmac.

Prisotni na novinarski konferenci so še opozorili na dodatno spornost v preteklih razpisih za prodajo lokala na Carpacciovem trgu. Razpisi za javno dražbo so namreč v določbah o prodaji vključevali pojasnilo, da „Nepremičnina – poslovni objekt v Kopru, Carpacciov trg 6, s parc. št. 834, k. o. Koper, v izmeri 153,45 m2, je lociran ob glavni pristaniški obali v Kopru. Objekt je lociran za prvo vrsto pozidave tako, da se nepozidana površina za to pozidavo razširi v tlakovan in urejen trg (Carpacciov trg), ob obalni cesti in urejenem obalnem sprehajališču“.

„Gre za zelo dvoumna in nejasna določila, ki predpostavljata, da bo lahko lastnik objekta gradil še sredi Carpacciovega trga in celo ob promenadi na Pristaniški. To je nedopustno, zato koprskega župana, javnost in vse pristojne organe prosimo, da prodajo objekta nemudoma ustavijo,“ je zaključil Markežič.

Oljka - stranka Slovenske Istre

 
.