DomovStatutProgramHimna/pesemArhiv novic
Okolje je treba varovati brez politikantstva
Prispeval Viktor Markežič   
Sreda, 09 maj 2012

V Oljki - stranki Slovenske Istre nismo podprli predloga občinskega svetnika Luke Jurija iz stranke Socialnih demokratov glede zaprtja terminala razsutih tovorov Luke Koper v treh letih. Prepričani smo, da v svetu obstaja dovolj dobra tehnologija, ki se lahko ustrezno uporabi za zmanjšanje oz. izničenje emisij prašnih delcev v okolje. Razžalostijo nas populistični predlogi, ki nimajo strokovne utemeljitve in ciljajo na všečnost pri javnosti, hkrati pa ne ponujajo nobene alternative.

Predlog o zaprtju terminala Luke Koper je popolnoma nekredibilen, saj ga ni spremljalo nobeno gradivo ali študija, ki bi javnosti predstavili, kateri natančno so problemi uhajanja prahu iz Luke Koper. Še toliko bolj neresen je predlog v pričo dejstva, da prihaja s strani nekdanjega poslanca, ki v času svojega mandata ni storil ničesar na tem področju. Hkrati je to predlog stranke, ki je bila 3 leta na vladi in je delovanje Luke Koper nadzirala ravno preko ministra, ki je bil povrh vsega doma iz naših krajev.

V Oljki smo zadevo preučili iz več vidikov, saj so taki predlogi v času največje gospodarske krize zelo občutljivi in močno vplivajo na lokalno gospodarstvo, razvoj pristaniške in logistične panoge in predvsem na zaposlovanje. V svetu obstajajo in se že v praksi uporabljajo tehnologije, ki omogočajo, da uhajanje prahu iz terminalov razsutih tovorov zadržijo. Taki so na primer vodne strehe oz. sistemi prhanja, ki na vplivno območje razpršijo vodno zaveso, ki zadrži vsako uhajanje prahu. Po zbranih podatkih Luka Koper delno že premore take tehnologije, zato menimo, da bi se že z optimizacijo dela, izkoristkom obstoječe tehnologije in investiranjem v njeno posodobitev ali ojačanje, preprečili negativne okoljske vplive. V svetu obstajajo tudi druge tehnologije, kot so zaprti sistemi skladiščenja razsutih tovorov, vendar so ti glede na sorazmerno majhne pretovorne volumne v Luki Koper ekonomsko neupravičeni.

V Oljki smo bili vedno v prvi vrsti pri zahtevah o zagotavljanju varnosti okolja in zdravja svojih občanov, vendar ne smemo pasti v zanko političnega preigravanja, ki ima kot cilj cenene politične cilje. Luka Koper je zdravo podjetje z več kot 1.000 redno zaposlenimi in še nekaj manj zunanjih sodelavcev. Z Luko Koper praktično živi še cela veriga podpornih dejavnosti, kot so agencijske, špediterske, transportne, kontrolne in številne druge. Naj navedemo podatek iz lanskega poročila o poslovanju Luke Koper, kjer je razvidno, da se je na terminalu sipkih in razsutih tovorov pretovorilo 6,8 milijona ton blaga, kar je skoraj tretjina celotnega pretovora v koprskem pristanišču. Prihodki iz tega pretovora so lani znesli 35 milijonov evrov, kar je slaba četrtina celotnih prihodkov Luke Koper. Slovenske železnice so od 10,2 milijonov ton tovora iz koprskega pristanišča prepeljale 4,9 milijonov ton oz. polovico razsutih tovorov, ob tem pa naj le omenimo podatek, da je bil skupni letni železniški blagovni prevoz leta 2010 15,6 milijona ton. To pomeni, da bi zaprtje terminala lahko v trenutku ogrozilo tudi tisoče rednih delovnih mest in sam obstoj Slovenskih železnic. Da je treba pred razpravo o zaprtju pristaniških terminalov, ki bi ogrozila številna delovna mesta, od Luke Koper zahtevati najvišje standarde in nenehna vlaganja v varstvo okolja in prebivalcev mesta, so v medijih javno povedali tudi predstavniki koprskega zavoda za zdravstveno varstvo, ki vplive pristanišča na zdravje ljudi redno spremljajo in so pogosto neprizanesljivi kritiki do Luke Koper. Tudi to nam pove, da so pavšalni očitki in zahteve, ki smo jih v zadnjih letih v enaki obliki sicer že slišali s strani koprskega župana, popolnoma neupravičeni in neprevidni, zlasti pa škodljivi v obdobju negativne gospodarske rasti. Luka Koper je sicer po javno zbranih podatkih leta 2005 začela razvijati model Okoljskega upravljanja pristaniških dejavnosti po najvišjih Evropskih zahtevah ter leta 2010 pridobila potrdilo o skladnosti delovanja, kot drugo pristanišče v Evropi poleg Valencie. Luki Koper predlagamo in od nje pričakujemo, da bo pristopila k implementaciji najprimernejših rešitev na področju zadržanja uhajanja prašnih delcev iz terminalov razsutih tovorov in s tem naredi največ za naše občane in okolje.

Cilj h kateremu stremimo, je ustvarjanje sožitja med interesi občanov, zaposlenih, gospodarstva in zdravja ter varovanja okolja.

Na kratko se v Oljki odzivamo tudi na nepremišljen predlog o gradnji železniške trase na relaciji Koper – Trst, ki je prav tako obujena stara zamisel koprskega župana Borisa Popoviča. Predlog je neresen in neupravičen, saj ne ponuja nobenih rešitev ali alternativ koprskemu pristanišču, ki se iz ugodnega položaja v S. Jadranu odpira neskončnim drugim trgom. Tak tir, ki bi bi sicer bil upravičen, če bi se uspešno zaključila investicija v tržaški sedmi pomol, bi pomenil pohabljanje logističnih potencialov koprskega pristanišča in Slovenije nasploh, zato moramo še vedno stremeti k izgradnji II. tira in priključitvi ter razvoju V. koridorja.

 

Viktor Markežič, Občinski svetnik Mestne občine Koper

Oljka - stranka Slovenske Istre

 
.