DomovStatutProgramHimna/pesemArhiv novic
Zbranih dovolj podpisov za sklic izredne seje občinskega sveta MOK
Prispeval Viktor Markežič   
Sreda, 21 marec 2012

Pred dnevi je Viktor Markežič, občinski svetnik Oljke – stranke Slovenske Istre občinskim svetnikom posredoval pobudo za sklic izredne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper.

V Oljki so ocenili, da je seja nujno potrebna zaradi ugotavljanja okoliščin in morebitne odgovornosti vodstva koprske občine pri izgubljenem pravnem sporu, po katerem mora Mestna občina Koper na podlagi sodbe družbi Kompas MTS plačati 3 milijone evrov odškodnine.

 

Na pobudo so se odzvali še drugi občinski svetniki, ki so dnevnemu redu predlagali še nekaj točk. Zaradi racionalnosti in boljšega izkoristka dela, smo podpisniki zahteve za sklic izredne seje soglašali z dnevnik redom, ki vsebuje 4 točke:

  1. Ugotavljanje okoliščin in morebitne odgovornosti vodstva koprske občine pri izgubljenem pravnem sporu, po katerem mora Mestna občina Koper na podlagi sodbe družbi Kompas MTS plačati 3 milijone evrov odškodnine.

  2. Problematika komunalnih privezov (vabi se predstavnike Gibanja za pravice čolnarjev).

  3. Pobuda o sodelovanju med občinskima svetoma Kopra in Trsta.

  4. Problematika obratovanja terminala razsutih tovorov v koprskem pristanišču in vpliv na zdravje občanov Mestne občine Koper.

Zahteva izpolnjuje pogoje iz 34. in 36. člena Statuta Mestne občine Koper (Statut), ki določa, da da mora župan sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva najmanj četrtina članov občinskega sveta. Zahtevo je podpisalo 9 svetnic in svetnikov Občinskega sveta Mestne občine Koper, zato je zahteva utemeljena.

Markežič je ob predstavitvi pobude novinarjem poudaril, da „ima vsak občinski svetnik oz. svetniška skupina lastno stališče pri predlaganih točkah dnevnega reda, ki bo pojasnjen na sami seji. Za skupni nastop smo se dogovorili predvsem zaradi dejstva, da je Občinski svet MOK že več mesecev neoperativen, zadnja seja je bila namreč 22. decembra lani. Ob tem bi izrazil obžalovanje nad tem, da zahteve niso podprli občinski svetnik Slovenske demokratske stranke (SDS),dva predstavnika italijanske narodne skupnosti in dva svetnika DeSusa, saj bi tudi sami lahko prispevali k bogatenju vsebinske razprave. Kot lahko sami vidite, se točke dnevnega reda nanašajo na širše družbene probleme Mestne občine Koper, ki se dotikajo finančnega položaja občine, podražitve za občutljive skupine občanov, zdravja ljudi in okolja ter sodelovanja v maloobmejnem prostoru. Razumemo občinske svetnike stranke Koper je naš, ki že praviloma ne sodelujejo pri delu občinskega sveta, saj so zgolj „potrjevalci“ s strani župana vnaprej sprejetih sklepov. Posebej sem razočaran in začuden nad ravnanjem občinskih svetnikov stranke upokojencev, DeSusa, za katera resnično ne razumem, čigave interese zastopata. Naj ob tem spomnim, da sta ravno občinska svetnika DeSusa podprla zadnji proračun, ki je zarezal številne socialne, družbene, kulturne, razvojne in investicijske dejavnosti. Kot edina izmed „opozicijskih“ predstavnikov sta tudi podprla neposredne podražitve storitev za občane, med njimi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in občinske takse ter brezglavo saniranje zgubaškega delovanja Komunale Koper s skoraj 3.000.000 evri,“ je o pomanjkanju podpore s strani svetnikov stranke DeSus dejal Markežič.

Pri predstavitvi zahteve za sklic seje je sodeloval tudi občinski svetnik Zaresa Franco Juri, ki je izpostavil nedelovanje koprskega mestnega sveta, kjer je po njegovem mnenju prišlo „do očitnega suspenza demokracije, kajti tri mesece brez sej občinskega sveta, ob vsem dogajanju v občini ne razumem drugače. Naša pobuda je zelo konkretna, ker izpostavlja štiri konkretne točke, ki se nanašajo na življenje naših občank in občanov, ampak je to pobuda z močno simbolno vrednostjo, „začnimo delati“, to pričakujejo občani od občinskega sveta in ne samo glasovalni stroj za proračune,“ je dejal Juri. Svetnik Zares je hkrati opozoril na pričakovana dogajanja na koprski Bonifiki, zlasti pri napovedih o novogradnji športne dvorane, kjer se obeta sprememba pri prostorskem načrtovanju na tem območju. „Pričakujemo redno sejo glede tega dodatnega vprašanja, ki bo spremenil način urejanja prostora v občutljivem območju mestnega jedra,“ je dodal Juri, ki se je dotaknil astronomskega povišanja cen najema komunalnih privezov, za katero je ocenil, da se ne ujemajo z dejanskimi potrebami. Juri je še poudaril pomen sodelovanja občin Koper in Trst pri skupnih vprašanjih, ki povezujejo dve občini, kot so plinski terminal, železniška povezava, pomorska povezava, sodelovanje na področju kulture, turizma, zaposlovanja in druga

Olga Franca iz Slovenske ljudske stranke (SLS) se je strinjala s predhodnikoma in je glede vprašanja privezov dejala, da je država spremenila pomorski zakonik ter prenesla pristojnosti na samo občino zaradi decentralizacije, „vendar morajo biti pravila takšna, da jih odgovorni ljudje izvajajo in upoštevajo. Zdaj imamo že tretji cenik za priveze, kar je drugače povedano totalni kaos in konfuzija“, je bila kritična Franca, ki je opozorila na netransparentnost podražitev. Franca je pritrdila kritikam Markežiča glede teže tri milijonske odškodnine družbi Kompas MTS, „že na decembrski seji sem povedala, da bo rebalans proračuna potreben še pred poletjem, to pa se zdaj uresničuje“. Ob tem so vsi trije svetniki opozorili na pomanjkanje demokracije pri delu koprskega mestnega sveta, saj občinske pristojne službe že več mesecev ne odgovarjajo na svetniška vprašanja.

Zahteva za sklic izredne seje OS MOK, ki jo je podpisalo 9 občinskih svetnikov, bo vložena jutri, 22. marca 2012. V skladu s statutom koprske občine mora župan sejo sklicati v roku 7 dni od prejema zahteve, seja pa mora biti najkasneje v 15 dneh. Opozicijski svetniki sicer pričakujejo zaplete pri sklicu seje s strani župana, zato so opozorili na določilo statuta, ki določa, da lahko sejo skličejo tudi sami, če je ne bo pravočasno sklical župan. Če pa bi sejo načrtno obstruirali svetniki stranke Koper je naš, ki imajo v občinskem svetu večino, bi bil to po mnenju sklicateljev pravi demokratični škandal.

Zahtevo za sklic izredne seje OS MOK so podprli po trije občinski svetniki iz strank Oljka in SD, svetnika Zaresa in SLS ter predstavnica italijanske narodne skupnosti v občinskem svetu Ondina Gregorich – Diabatė.

Viktor Markežič,

Občinski svetnik Oljke - stranke Slovenske Istre

 

Obrazložitev točk predlaganega dnevnega reda

AD 1/

Koprska občina je pred časom pravnomočno izgubila tožbo proti družbi Kompas MTS zaradi neplačila objektov na Lazaretu, za katere je pred leti uveljavljala predkupno pravico. Mestna občina Koper mora na podlagi sodbe sodišča plačati 3 – milijonov evrov odškodnine, mestni svetniki pa o zadevi še vedno nismo seznanjeni. Menimo, da obstaja možnost neposredne odgovornosti posameznih javnih uslužbencev in ožjega občinskega vodstva, saj pri sprejemu odločitve o predkupni pravici za objekte na Lazaretu ni sodeloval mestni svet, temveč posamezniki iz občinske uprave, ki so pri postopkih sodelovali. Prepričani smo, da bomo občinski svetniki s pregledom sodnega spisa in ostale dokumentacije to odgovornost lahko tudi ugotovili in izsledke posredovali dalje ustreznim organom. Pritej točki sklicatelji seje od občinske uprave zahtevamo, da pripravi vso gradivo povezano s tožbo med Mestno občino Koper in družbo Kompas MTS.

AD 2/

Problematika drastične podražitve cen najemov javnih komunalnih privezov je v zadnjih mesecih izpostavila niz perečih odprtih vprašanj, ki niso ustrezno rešena. Med ta sodijo nepregledna metodologija določanja cen javnih oziroma komunalnih privezov, vprašanje zlorab oziroma suma nezakonitega preprodajanja najetih privezov, vprašanje števila privezov ter strategija dodeljevanja privezov tudi v luči ohranitve kulturne krajine z urejeno mediteransko identiteto, ki naj bo prijazna za vse, predvsem pa za občane in občanke. Odprla so se tudi vprašanja o možnosti zlorabe in trgovanju na črno s komunalnimi privezi. Menimo, da je s tem vprašanjem potrebno celovito seznaniti občinske svetnike in da so nastali pogoji za oblikovanje ustrezne strategije privezov in za prevetritev veljavnih aktov oziroma odlokov v dogovoru z zainteresirano civilno družbo in v strogem spoštovanju zakonitosti.

AD 3/

Občinski svet v Trstu in Občinski svet Mestne občine Koper imata številne vzajemne interese, s katerimi se posamezni občinski svetniki pogosto srečujejo vsaj na neformalen način. Večina v tržaškem občinskem svetu je naklonjena pobudi za občasne skupne seje občinskih svetov, zlasti pri točkah, ki zadevajo skupna odprta vprašanja, kot so ločeno zbiranje odpadkov in njihova predelava za pridobivanje energije, potniška železniška (in tudi morska) povezava med Koprom in Trstom, kulturno sodelovanje, obmejni turizem, sodelovanje pristanišč, varovanje okolja in razvoj obnovljivih energetskih virov, sodelovanje pri aktivni politiki zaposlovanja, oživitev zamisli skupne kandidature za Sredozemske igre in druge. Menimo, da je potrebno čim prejšnje srečanje med županoma sosednjih občin in formalizacija odnosov med občinskima svetoma.

AD 4/

Burja, ki je v letošnji zimi izredno močna, je postala tudi prinašalec onesnaževanja, ki je iz drugega pomola koprskega pristanišča obremenila dihala in življenje prebivalcev in obiskovalcev naše občine, predvsem Kopra, Žusterne, Markovca, Semedele, delno pa tudi Olma in Ankarana. Na povečano koncentracijo prašnih delcev v zraku je več krat opozoril koprski Zavod za zdravstveno varstvo, ki je svaril pred posledicami, ki jih lahko imajo prašni delci na zdravje ljudi. Zato predlagamo razpravo o oblikovanju strategije opustitve pretovora razsutih tovorov v Luki Koper; zahtevi za izplačilo odškodnin za povzročeno onesnaževanje na najbolj prizadetih območjih Mestne občine Koper (KS Žusterna, Markovec, Za Gradom, Semedela, Olmo, Koper in Ankaran); zahtevi za koordinacijo treh županov občin Slovenske obale in občin tržaške pokrajine, na kateri bi se uskladile politike razvoja pristanišč in energetike; preučitvi možnosti uporabe pravnih postopkov v primeru nesodelovanja Luke Koper pri uresničitvi sklepov OS MOK.

 
.