DomovStatutProgramHimna/pesemArhiv novicKontakt
Izola še ne gre v pravo smer
Prispeval Lokalni odbor Izola   
Sreda, 30 november 2011

V izolskem odboru Oljke menimo, da je po zaključenem prvem letu županovanja Igorja Kolenca, ki smo ga še pred izvolitvijo podprli, potrebno pregledati bilanco opravljenega dela in na novo zastaviti vrsto odprtih točk. V Oljki namreč nismo povsem zadovoljni z napredki na številnih področjih, ki niso zagnana v taki meri, da bi v Izoli naredili še kako potreben razvojni preboj.

Opozarjamo na reorganizacijo občinske uprave, ki je še vedno neučinkovita, občani pa nas opozarjajo, da so nekateri uradi vodeni zelo nestrokovno, kar ni sprejemljivo, zlasti ne v težkih kriznih časih. Učinkovitost občinske uprave je treba povečati, da bo njeno delovanje racionalno, predvsem pa strokovno. Obljubljenega realnega zmanjšanja števila zaposlenih v občinski upravi, ki je po tem kriteriju v samem vrhu med slovenskimi občinami, še vedno ni. Prav tako zaostaja reorganizacija Centra za kulturo, šport in prireditve (CKPŠ), ki se skorajda več nikjer ne omenja. Center trenutno porabi dve tretjine vseh sredstev za svoje delovanje, športni in drugi programi prejmejo le tretjino teh sredstev. Tako stanje je treba sanirati in razmerja povsem obrniti.

Med velikimi pomanjkljivostmi prvega leta mandata vidimo predvsem odsotnost izrazite posredne ali neposredne podpore obrtništvu in gospodarstvu, ki bi morala biti generator dodane vrednosti in novih zaposlitev. To je bila in je še vedno ena od ključnih točk programa Oljke, zato od župana pričakujemo, da se bo posvetil rešitvam, ki so realne in primerne za naše okolje. Pri iskanju takih rešitev smo pripravljeni nemudoma ponuditi našo aktivno pomoč. V luči slovenske in svetovne gospodarske krize se moramo sprijazniti z dejstvom, da so visokoleteči projekti, ki Izolankam in Izolanom ponujajo raj na zemlji, prej kot ne usojeni propadu in vsem nam jemljejo dragoceni čas, energijo in tudi denar. Menimo, da bi se morali posvetiti najprej izolski gospodarski realnosti, ko še danes številni podjetniki zapuščajo Izolo zaradi neprijaznega okolja in slabe podpore s strani občine.

Nazadnje v Oljki opozarjamo na nedosledno uporabo dvojezičnosti v naši občini, tako italijanščine kot slovenščine. Take kršitve so vse bolj pogoste tudi pri uradnih občinskih organih in uradih, kar je nedopustno glede na zgodovino našega kraja, predvsem pa nespoštljivo do naših občanov. V Oljki nadalje predlagamo, da se na sejah Občinskega sveta odslej redno obravnavajo že zaključena poročila Nadzornega odbora Občine Izola. To naj postane stalnica, saj bo lahko občinski svet kot kolektivni organ sproti preverjal najbolj pereče težave v občini in se nanje odzval in ukrepal, da se ne bi ponovile. Delovanje občinske uprave in občinskih odvisnih družb bo na tak način javno in transparentno, kar si vsi občani tudi želimo.

 
.