DomovStatutProgramHimna/pesemArhiv novic
Svetniške pobude iz zadnje seje občinskega sveta MOK
Prispeval Vida Gračnar   
Sreda, 28 december 2011

Na zadnji, 3. redni seji Občinskega sveta Mestne občine Koper smo, tako kot večkrat do sedaj, občinski svetniki Oljke – stranke Slovenske Istre podali nekaj pobud, ki jih opisujemo v nadaljevanju.

Podali smo pobudo o pričetku rednih čistilnih akcij dokaj zanemarjenih garažnih hiš na območjih KS Žusterna (garažni hiši na Bernetičevi in na Krožni cesti) in garažne hiše na območju KS Olmo – Prisoje. Na to opozarjamo že dalj časa, zato pričakujemo, da se v letu 2012 dejansko prične z vsaj rednim mesečnim čiščenjem, vsaka druga občasna rešitev, kot v preteklosti, ni sprejemljiva.

Ker smo že pred časom dali javno pobudo za začetek medobčinskih posvetovanj za ureditev parkirnih mest oz. večnamenske garažne hiše pri Splošni bolnišnici Izola, smo pobudo tokrat posredovali tudi na koprskem mestnem svetu. Predlagano je bilo, naj stopijo skupaj vse občine, ki so regijsko vezane na storitve bolnišnice in naj se najde trajna rešitev za perečo parkirno problematiko. Bolnišnica se namreč nahaja na oddaljeni in težko dostopni lokaciji, ki je še vedno zelo slabo pokrita z javnimi prevoznimi sredstvi, zato ureditev javnih parkirnih mest pomeni zagotovitev osnovnih pogojev za občane.

Podana je bila tudi pobuda o ureditvi oz. sanaciji cestne povezave Ankaran – Koper in sicer del ceste v smeri, ki gre od Ankaranskega križišča do Sermina in s tem omogoči prometno varnost na cesti, kjer se iz leta v leto beleži večji promet.

Zaradi zapletov, ki so nastali pri volitvah v Svet krajevne skupnosti Gradin, smo podali pobudo o določitvi neparnega števila članov svetov krajevnih skupnosti. KS Gradin namreč zaradi parnega članstva v svetu organa ni mogla dalj časa izvoliti svojega predsednika. Ker se to lahko v prihodnosti ponovi, smo podali pobudo za razširitev tudi ostalih svetov krajevnih  skupnosti (Škofije, Rakitovec, Hrvatini – Crevatini in Vanganel), kjer je število članov prav tako parno.

Podali smo pobudo o preureditvi koprskega pokopališča Škocjan, da bi se omogočila izvedba pogrebnih obredov vsem registriranim verskim skupnostim v Sloveniji.

Nazadnje smo podali pobudo, naj se čim prej objavi javni razpis za zasedbo delovnega mesta direktorja Javnega podjetja Komunala Koper in se za to funkcijo izbere oseba, ki bo izpolnjevala vse zakonske pogoje in tudi imela ustrezne delovne izkušnje na tem področju. S tem bomo naredili prvi korak proti sanaciji težkega položaja koprske Komunale, ki ga letos občani saniramo s kar tremi milijoni evrov javnih občinskih sredstev, obenem se bo odpravilo večletno nesmiselno »pomanjkljivost« vodenja Komunale Koper s strani vršilca dolžnosti direktorja (v.d. direktorja), položaja, ki ga trenutno še vedno zaseda g. Igor Hrvatin.

Vsem občankam in občanom Mestne občine Koper želimo, da bi preživeli lepe novoletne praznike, predvsem pa želimo srečno novo leto 2012, ki naj bo polno uspehov, zdravja in osebnih zadovoljstev. Hkrati vsem sporočamo, da bomo v Oljki še naprej sprejemali vse pobude in predloge občanov,  jih posredovali na ustrezne organe in si prizadevali, da se čim prej uresničijo. Najhitreje lahko stopite v kontakt z nami preko naslova elektronske pošte Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Srečno Novo leto 2012!

 
.