DomovStatutProgramHimna/pesemArhiv novicKontakt
Pred sprejemom proračuna MOK
Prispeval Valter Krmac   
Sreda, 21 december 2011

Pred nami je odločanje o novem proračunu Mestne občine Koper za prihodnje leto 2012. Na srečo tokrat ni več govora o „superfantastičnih proračunih“, kot smo pred leti poslušali suverene pridevnike, ki jih je mestnim financam nadeval župan Boris Popovič. Napredek vidimo zgolj v temu, da se občankam in občanom Kopra ne ponujajo več pravljice o 100 in več milijonov evrov proračuna, ki jih v preteklosti, kljub napovedim, ni nikoli bilo. Mejnike in presežke smo res dosegali zadnja leta, ko so mestne finance v rdečih številkah. Resnici na ljubo smo leta 2006 beležili celo presežek v prihodkih, vendar zgolj na račun prodaje kapitalskega deleža Mestne občine Koper v lastništvu družbe Luka Koper. Izkupička danes seveda ni več, saj smo že leta 2007 beležili velik presežek odhodkov nad prihodki, stanje se je v letih 2009 in 2010 celo tako poslabšalo, da je vodstvo občine najelo vrtoglavih 40 milijonov evrov posojil. Tudi ta posojila niso rešila rdečega stanja na računih, vsak pa se lahko pri sebi vpraša, ali je bilo smotrno zadolžiti vsakega občana, vsa gospodinjstva, tudi novorojenčke za 1.142 evrov (izračun časnika Finance z dne 9.12.2011).

 

Sami smo na podlagi javno dostopnih podatkov prišli do še bolj alarmantnih podatkov o stanju koprskih javnih financ, o katerih sicer resno, vendar neuspešno, opozarjamo vrsto let. Če se poglobimo v proračune oz. finančno stanje MOK zadnjih let, lahko namreč ugotovimo, da so župan in občinska uprava brezglavo zapravljali sredstva občanov in osiromašili občino.  Žalostno je, da se v vseh teh letih niso realizirali projekti, ki bi zagotovili nova delovna mesta. Beton, ognjemeti, vodometi in drugi nesmiselni projekti ter pogosto nepotrebne investicije v urejanje neavtohtonega videza Kopra se danes zaključujejo, ponekod že nekaj let gledamo le odprta gradbišča. Od vseh teh projektov  pa nam ostajajo le krediti in stroški vzdrževanja, ki jih bomo vsi odplačevali še tri desetletja. Da tako brezglavo trošenje ne prinaša dodane vrednosti, ki bi se odrazila v zdravem gospodarskem okolju zaposljivosti, je razvidno iz podatkov o strmi rasti brezposelnosti v koprski občini v zadnjih štirih letih, ko je ta poskočila iz 4,9 % (leta 2008) na vrtoglavih 9,10 % (2011) (vir SURS, več v tabeli »Stopnja registrirane brezposelnosti v MOK 2008 – 2011«).

 

Gradove v oblakih je Popovič vsa zadnja leta praviloma gradil s prenapihnjenimi predlogi proračunov, ki so skoraj vedno predvidevali tudi visok primanjkljaj (npr. 7 milijonov v letu 2008 in kar 25 milijonov evrov v letu 2010). Ves ta presežek odhodkov nad prihodki je pomenil osiromašenje občinske blagajne za več kot 32 milijonov evrov, saj so se koristila sredstva iz preteklih let, ob tem pa se je še razprodajalo občinsko premoženje. Hkrati se je koprska občina v zadnjih dveh letih zadolžila za 40 milijonov evrov, 36.750.000 evrov preostalega kredita bomo odplačevali še naslednjih 14 let (več v priloženih grafih in tabelah o razliki med prihodki in odhodki MOK).

Vrtoglavo najemanje kreditov in nespametna razprodaja premoženja ter poraba občinskih sredstev so le ena plat dolžniške medalje koprske občine. Ta se je namreč v zadnjih letih zadolžila s številnimi lizing posli, ki pa se žal formalno ne smatrajo kot zadolžitev in zato niso predmet zakonskih omejitev, čeprav vsi vemo, da je to enaka dolgoročna obveznost kot bančno posojilo. Skupni znesek sklenjenih poslov iz tega naslova je po javno dostopnih podatkih več kot 42,5 milijonov evrov, pri tem, da so nekateri posli sklenjeni vse do leta 2026 oz. 2030 (več v tabeli in grafu o najetih lizingih). Po izračunih MOK samo za letne obroke lizingov nameni  2.374.111 evrov! Če tem prištejemo še letni obrok kredita v višini 2 milijonov in pripadajoče obresti v višini 1.404.453 evrov, lahko kaj hitro ugotovimo, da MOK plačuje letno 5.778.564 EUR za odplačevanje dolgov. Gre torej za dobrih 12 odstotkov realnega letnega proračuna (tekoči prihodki). Še bolj dramatičen pa je podatek o skupni zadolženosti občine (posojila, lizingi in obresti), ki dosega vrednost 94 milijonov evrov ali slaba dva mestna proračuna!

Neambicioznost in nevarnost take potrošniške politike se danes kaže celo v osiveli in presušeni viziji Popoviča, ki se je spotaknil ob lastno politiko kruha in iger. Proračun za leto 2012 je namreč slaba kopija tistega, ki se je realiziral letos, ko zaradi volilnega debakla županu praktično ni ostalo drugega kot svečano odpiranje cestnih ovinkov, javnih sanitarij ali delitev masovnih brezplačnih kosil, ki jih tako ali tako na koncu plačamo vsi občani MOK. Veličastnega zapravljanja je očitno konec, večino sredstev bomo namenili odplačilu kreditov. Pomislimo, koliko družinam v stiski bi s tem denarjem lahko pomagali? Projektov bo manj, to je dejstvo, denarja namreč ni več, niti na izposojo. V proračunu 2012 je novim investicijam namenjenih zgolj 3.700.000 evrov, preostalih 14 milijonov v tej postavki je namreč namenjenih pokrivanju investicij, ki so bile začete že v prejšnjih letih.

Lahko se še nadaljnje sprenevedamo, lahko še vedno streljamo rakete v nebo, delimo brezplačno hrano in spretno zavajamo javnost, da ni alarmantne situacije. Vendar ni tako, številke povedo veliko o dejanskem stanju MOK, ki dejansko tone v vse globlje rdeče številke. Zato tudi verjamemo, da držijo ulične govorice o pomanjkanju sredstev za plače uslužbence občinske uprave. Kaj nas čaka v prihodnjih letih, lahko le ugibamo. Vsekakor nič prijetnega, zato je edino smiselno to, da ta župan odstopi in vsaj s tem ublaži škodo, ki jo je ustvaril v manj kot 10 letih na oblasti.

brezposelnost_MOKlizingi_MOKpokrivanje_izgubeprorauni_MOKzadolenost

 
.