DomovStatutProgramHimna/pesemArhiv novicKontakt
Namesto dviga parkirnin Koper potrebuje nove parkirne površine
Prispeval Vida Gračnar   
Četrtek, 27 oktober 2011

Mestna občina Koper se je lotila novega podviga, s katerim bi v škodo občanov reševala finančne težave, ki izvirajo iz pretiranega zadolževanja in razsipniške politike. Napoved o dvigu cen in ukinitvi prve brezplačne ure za parkiranje na javnih površinah MOK s 1. novembrom bi glede na izgovore občinske uprave lahko zvenela komično: „cene namreč izhajajo še iz cen, ki so veljale v tolarjih, in so bile ob uvedbi evra samo pretvorjene po uradnem menjalnem tečaju. V primerjavi s cenami parkiranja v drugih slovenskih mestih, pa bo imela Mestna občina Koper še vedno zelo ugodne cene“. Gre za neresne trditve, saj je vsem znano, da so se tarife parkirnin med pretvorbo v evre povišale za vrtoglavih 20 odstotkov. Podatek, da je morda parkiranje v drugih slovenskih mestih dražje pa je samo slaba tolažba za uvedbo ukrepa, ki neposredno posega v že slab splošni socialni položaj občank in občanov Mestne občine Koper.

V Oljki že več časa opozarjamo na katastrofalno politiko na področju javnega prevoza in urejanju mirujočega prometa, zato smo podali tudi kar nekaj konkretnih rešitev. Pred časom je bila dana javna pobuda o ureditvi več etažne garažne hiše ob stadionu Bonifika, ki je bila formalno podana tudi na zadnji seji občinskega sveta, s katero bi lahko zagotovili vsaj 3 tisoč dodatnih parkirnih mest, ki bi za kar nekaj let dokončno uredili problematiko mirujočega prometa v Kopru. Lokacija ob stadionu Bonifika je tudi logistično najbolj učinkovita, saj omogoča povezave do vseh delov mesta v največ 10 minutah hoje, bodisi do koprskega pomola, Titovega trga ali v smeri Luke Koper oz. železniške postaje. Na isti lokaciji bi se lahko postavilo osrednje postajališče in izposojevalnica za kolesa. Kolesarska postajališča bi se nato postavila še na drugih lokacijah po Kopru (na primer tržnica, plaža, potniški terminal, trg Brolo, vhod v Luko Koper, Muzejski trg, Ribiški trg, železniška postaja itd.). Hkrati bi lahko uredili še vse neurejene ali neoznačene kolesarske steze, kot na primer na Pristaniški in Cankarjevi ulici.

Šele za tem, ko bo občinska uprava občanom Mestne občine Koper zagotovila zadostno število brezplačnih parkirnih mest, bomo lahko kot utemeljeno sprejeli razpravo o morebitnem dvigu parkirnih tarif in abonmajev. Glede na to, da se trenutna oblast s tem problemom sploh ne ukvarja, dobre in konkretne predloge pa ignorira, menimo, da je vsak dvig parkirnih tarif nelegitimen in nepravičen do naših občanov. Zato od vodstva občine zahtevamo, naj nemudoma prekličejo napovedane podražitve in naj se čim prej začnejo ukvarjati z dolgoročnimi rešitvami na tem področju.

 
.