DomovStatutProgramHimna/pesemArhiv novicKontakt
Garažna hiša ob stadionu Bonifika se vse bolj kaže kot nujno potrebna
Prispeval Vida Gračnar   
Ponedeljek, 10 oktober 2011

V zadnjem letu smo v Oljki že nekaj krat izpostavili slabo politiko na področju mirujočega in javnega prometa v Mestni občini Koper. Tri večje prireditve, ki so se zgodile v minulih tednih, so taka stališča potrdile. Zagovarjamo izvedbo tematskih prireditev, kot so Dnevi zaščite in reševanja ter nedavno zaključeni Sladka Istra in Dnevi kmetijstva Slovenske Istre, ki pa imata vsekakor še veliko neizkoriščenih razvojnih potencialov. Take prireditve so pozitivne, prinašajo nekaj dodane vrednosti in jih bo v prihodnosti možno še boljše organizirati.

Kar pa je ob teh večjih prireditvah prišlo na plan, je problematika zagotavljanja primernih površin, kjer bi lahko obiskovalci parkirali svoja vozila. Sestavni del javnih prireditev mora namreč biti tudi zagotovitev ustreznih parkirnih rešitev za obiskovalce, ki ne smejo biti prepuščeni svoji domišljiji ali usodi, saj lahko s tem, tudi nehote, kratijo pravice drugih. V terminih, ko je bil obisk prireditev večji, je namreč v praktično celem mestu nastala prava prometna zmeda.

Pred časom je bila dana tudi konkretna javna pobuda o ureditvi več etažne garažne hiše ob stadionu Bonifika, ki je bila formalno podana tudi na zadnji seji občinskega sveta, s katero bi lahko zagotovili vsaj 3 tisoč dodatnih parkirnih mest, ki bi za kar nekaj let dokončno uredili problematiko mirujočega prometa v Kopru. Lokacija ob stadionu Bonifika je tudi logistično najbolj učinkovita, saj omogoča povezave do vseh delov mesta v največ 10 minutah hoje, bodisi do koprskega pomola, Titovega trga ali v smeri Luke Koper oz. železniške postaje. Na isti lokaciji bi se lahko postavilo osrednje postajališče in izposojevalnica za kolesa. Kolesarska postajališča bi se nato postavila še na drugih lokacijah po Kopru (na primer tržnica, plaža, potniški terminal, trg Brolo, vhod v Luko Koper, Muzejski trg, Ribiški trg, železniška postaja itd.). Hkrati bi lahko uredili še vse neurejene ali neoznačene kolesarske steze, kot na primer na Pristaniški in Cankarjevi ulici.

Upamo, da bo tokrat koprska mestna uprava zaznala našo pobudo kot konstruktivno in koristno za razvoj mestnega jedra in širšo okolico. Ob tem ne smemo pozabiti na prebivalce mestnega jedra, ki imajo ob tovrstnih javnih prireditvah največ preglavic, saj mnogi težko dostopajo celo do svojih domov. Gradnja večje garažne hiše na predlagani lokaciji bi lahko zato rešila tudi parkirne težave v mestnem jedru, saj bi se glavnina mirujočega prometa, ki jo sestavljajo obiskovalci Kopra, odselila na urejeno lokacijo izven središča, vendar le nekaj minut oddaljeno od njega.

 
.