DomovStatutProgramHimna/pesemArhiv novicKontakt
Poziv G. G. Mišiču, koordinatorju občin, naj prepreči zaračunavanje parkirnin ob splošni bolnišnici
Prispeval Vida Gračnar, Vojko Ludvik   
Četrtek, 06 oktober 2011

V Oljki – stranki Slovenske Istre smo z zaskrbljenostjo pospremili novico o uvedbi plačljivih parkirišč na območju Splošne bolnišnice Izola, ki naj bi bila predvidoma novembra plačljiva tako za obiskovalce kot za zaposlene. Zaposleni naj bi mesečno odšteli za parkiranje 15 evrov, koliko pa bodo plačevali obiskovalci pa se še sploh ne ve. Vedeti moramo, da pacienti čakajo na preglede v Izoli več ur. V Oljki močno podpiramo prizadevanja zaposlenih in drugih, ki se želijo ukrepu zoperstaviti s peticijo, ki jo je do danes podpisalo več sto posameznikov.Nesprejemljivo bi bilo, da se zaračunava parkirnina uporabnikom, obiskovalcem ali zaposlenim v izolski bolnišnici, saj je popolnoma jasno, da v te prostore ne prihajajo prostovoljno, temveč iz različnih potreb, ki so večinoma zelo občutljive in povezane z zdravstvenimi razlogi.

V Oljki smo prepričani, da bi moral v aktivno reševanje nastalih težav poseči koordinator medobčinskih projektov Gašpar Gašpar Mišič, zato se nanj obračamo z javnim pozivom, s katerim ga pozivamo k preprečitvi škode, ki bi lahko nastala pri uporabnikih bolnišnice v primeru uvedbe plačljivih parkirišč. Mišič je v preteklosti že uspešno koordiniral vsaj dva regijsko pomembna projekta, in sicer dolgoročno oskrbo s pitno vodo in centrom za ekološko ravnanje z odpadki Notranjske, Istre in Krasa. Prva naloga, ki bi jo morale izpolniti tri občine v Slovenski Istri, je vzpostavitev učinkovite redne linije javnega avtobusnega prometa na vseh osrednjih prometnicah v regiji. Mnogi bi namreč raje izbrali javni promet, vendar je ta danes porazen in skorajda neuporaben.

Poleg učinkovitega javnega prevoza obstaja še vrsta drugih rešitev. V Oljki ocenjujemo, da obstaja možnost nadgraditve obstoječih parkirnih kapacitet med avtobusnim postajališčem in vhodom v urgenco v urejeno dvoetažno parkirno hišo, tako da se nad obstoječo parkirišče dozida ena parkirna etaža in tako pridobi približno 200 dodatnih parkirnih površin, kar bi srednjeročno rešilo parkirno problematiko tega področja. Na zgornji ploščadi parkirne hiše bi bilo možno urediti tudi funkcionalni nadstrešek, kjer bi bilo možno umestiti tudi številne zasebne dejavnosti, predvsem iz področja zdravstva, lekarništva in sorodnih, dopolnilnih ali komplementarnih dejavnosti. Umestilo bi se lahko tudi preventivne in ostale dejavnosti, ki se ukvarjajo širjenjem kulture zdravja in osveščanjem o zdravem življenju. Novo ploščad bi lahko izkoristili tudi za umestitev centralne urgentne službe, ki se trenutno nahaja v pritličju bolnišnice. Vsekakor je dobra poteza ta, da se centralne urgentne službe nahajajo na lokaciji v bolnišnici, vendar bi lahko s selitvijo v neposredno bližino zagotovili še boljše prostorske pogoje od sedanjih. Na novo ploščad bi lahko vseliti tudi oddelek nujne medicinske pomoči oz. prehospitalno enoto, ki bi si prav tako zaslužila nove in boljše prostore od tistih, kjer se trenutno nahaja. Dodatne prostore bi lahko našla tudi Visoka šola za zdravstvo, ki bi se lahko zaradi prostorske stiske kmalu selila iz območja bolnišnice in s tem izgubila eno od največjih prednosti, in sicer bližino zdravstvene dejavnosti. Z vsemi dodatnimi dejavnostmi bi tako na lokaciji bolnišnice nastal večji regionalni zdravstveni in preventivni center, kot ga ni v sosednjem obmejnem območju Italije in Hrvaške, zato bi lahko postali vodilni regijski ponudniki na teh področjih. Na ta način bi se skozi prihodek oddajanja površin ter nudenja dodatnih, komplementarnih, dopolnilnih in nadstandardnih storitev na področju zdravstva, pridobilo dodatna sredstva in s tem nižala izguba bolnišnice.

Parkirna problematika zadeva več občin v regiji, zato menimo, da bi morale k projektu pristopiti vse okoliške občine, ki bi s sorazmernim prispevkom pokrile naložbo, ki bi bila tako veliko lažji zalogaj. Pomisliti je namreč treba na to, da so uporabniki izolske bolnišnice predvsem naši občani, katerim smo dolžni zagotoviti vsaj sprejemljivo kakovostno raven javnih storitev. Zato se v Oljki obračamo na regijskega koordinatorja Gašpar Gašpar Mišiča in ga pozivamo, naj poskusi preprečiti zaračunavanje parkirnin ob izolski bolnišnici, ki ga je z izjavami v javnosti napovedal direktor SB Izola Jani Dernič, hkrati pa naj začne postopke preučitve problematike in primernih rešitev zanjo.

 
.