DomovStatutProgramHimna/pesemArhiv novicKontakt
Občinski svetniki Oljke podali pobude
Prispeval Vida Gračnar   
Sreda, 28 september 2011

Občinski svetniki Oljke v koprskem mestnem svetu, so na zadnji seji podali nekaj pomembnih pobud. Gre za niz konstruktivnih pobud, ki se bodo nadaljevale tudi v prihodnosti in temeljijo na uresničitvi potreb čim širšega spektra občanov Mestne občine Koper.

V občinskem glasilu KP MOK naj se nameni po eno stran vsaki politični stranki, ki deluje v občinskem svetu

Viktor Markežič je kot koprski občinski svetnik podal pobudo, naj se v občinskem glasilu KP MOK nameni po eno stran vsaki politični stranki, ki deluje v občinskem svetu. Gre za predlog, ki je usmerjen k povečanju pluralnosti poročanja in komuniciranja z volivci, predvsem pa z občankami in občani Mestne občine Koper, zlasti glede tematik, ki se obravnavajo na sejah koprskega občinskega sveta. Občinski proračun za namene izdaje mestnega časopisa namenja 274.000 EUR letno, ki so sredstva občanov, zato je Markežič izrazil upanje in prepričanje, da bo občinska uprava predlog sprejela v duhu dobrega sodelovanja med vsemi predstavniki v občinskem svetu.

Na Kožeri naj se nemudoma vzpostavi krožišče in s tem izboljša prometno varnost

Občinski svetnik Mestne občine Koper in generalni sekretar Oljke Patrik Peroša pa je ponovno izpostavil težave, ki nastajajo ob prometnih konicah na območju Šmarij, ko se vozniki težko vključijo v promet, kjer se poleti vijejo deset in več kilometrske kolone. Ureditev krožišča na Kožeri, kjer je danes križišče ceste Koper – Dragonja / Šmarje – Gažon, bi po mnenju Peroše bil hitro in ugodno izvedljiv poseg, ki pa bi predvsem prebivalcem KS Šmarje bistveno olajšal vsakdanje življenje. Začasnih krožišč je po Kopru veliko, kar pomeni, da večjih ovir pri postavitvi novega v koprskem zaledju ne bi smelo biti večjih težav. Ne nazadnje je koprska občinska uprava dosegla, da se krožišče postavi tudi na državno cesto, tik ob tovarni Cimos v Šalari, kar pomeni, da, kjer je volja, obstaja tudi pot za realizacijo načrtov, ki so koristni za naše občane.

Z vzpostavitvijo redne javne avtobusne linije Koper center – novi zdravstveni dom – pokopališče do boljših mobilnih pogojev za občane

Predsednica koprskega odbora Oljke in občinska svetnica Vida Gračnar je na zadnji seji občinskega sveta opozorila na pomanjkanje zelo pomembne avtobusne linije, po kateri sprašujejo številni, predvsem starejši občani koprskega mestnega jedra. Zato je podala pobudo, naj se uredi redna avtobusna povezava na relaciji Koper center – novi zdravstveni dom – pokopališče. Oddaljenost novega zdravstvenega doma lahko namreč nekaterim občanom, ki nimajo možnosti uporabe alternativnih prevozov in so odvisni od javnih prevoznih sredstev, lahko tudi usodna. Pri razmišljanju o povezavi med središčem mesta in zdravstvenim domom oz. pokopališčem se je namreč treba zavedati, da so pogosti uporabniki teh tras starejši, tudi z zdravstvenimi težavami, ki si ne morejo privoščiti taksijev ali drugih oblik prevoza, je opozorila Gračnarjeva, ki je prepričana, da bo pobuda sprejeta s strani občinske uprave.

 
.