DomovStatutProgramHimna/pesemArhiv novicKontakt
Za nove upravne prostore 21 milijonov evrov, na cesti pa 115 tisoč ljudi
Prispeval Klub občinskih svetnikov Oljka-Zares-SLS   
Torek, 06 september 2011

Koalicija opozicijskih strank v koprskem mestnem svetu, ki jo sestavljajo predstavniki strank Oljka, Zares in SLS, meni, da je selitev občinske uprave in organov javne uprave v prostore še ne zgrajenega bazenskega kompleksa na koprski Bonifiki, trenutno neprimerna, saj bi morale biti prioritete države usmerjene v zagotavljanje socialnih programov in ukrepov, ki bi blažili gospodarsko krizo.

V Oljki poudarjajo, da zamisli o selitvi upravnega središča, kamor bi se iz razpršenih lokacij na območju Kopra združili upravna enota, geodetska in davčna uprava ter inšpekcijske službe, na načelni ravni ne nasprotujejo. Trenutne lokacije namreč vsekakor niso optimalne. Ob tem pa izpostavljajo krizo, ki nikakor ni končana, obratno se šele pripravljamo na nov val. Negotovost je pred vrati, zato bi morala država oz. ministrstvo za javno upravo, ki je investicijo odobrilo, še enkrat premisliti o njeni primernosti. V Oljki so prepričani, da je investiranje v nezgrajen objekt trenutno potratno in predstavlja razmetavanje javnih sredstev, ki bi morala biti namenjena ukrepom namenjeni ljudem ali razvoju gospodarstva. Konkretna naložba odpira še vrsto drugih vprašanj, saj predstavlja del večjega projekta, ki vsebuje bazenski kompleks, hotel in poslovne prostore in je bil prvotno mišljen kot projekt javno – zasebnega partnerstva. Mestna občina Koper je družbi Primorje odstopila zemljišča v zameno za bazenski kompleks, vendar je gradnja objekta tako rekoč zastala zaradi finančnih težav gradbenika. V Oljki so pričakovali, da bo investicija pripomogla k temu, da bodo naši kraji obogateni z novimi dejavnostmi ter novimi delovnimi mesti in ne s prekladanjem državnih ali občinskih organov z enega konca na drugega. Odkup približno 7 tisoč kvadratnih metrov površin s strani ministrstva za javno upravo pa je vse bolj podoben reševanju Primorja, kot realizaciji smotrne investicije, ki bi bila v javnem interesu. Enako bi lahko rekli za napovedano selitev občinske uprave, kjer si je župan zamislil osebno pisarno na vrhu kompleksa s pogledom na morje. Mestna občina Koper namreč po podatkih, ki so bili objavljeni v medijih, Primorju ne bo zaračunala pogodbenih penalov, kljub temu, da gradnja dolgo stoji zaradi zavoženega projekta zasebne družbe. Še bolj sumljiv kot sami penali, je načrt selitve občinske uprave, saj ni znano, da bi koprska občina zanjo objavila javni natečaj in morebitne prostore iskala od najugodnejšega ponudnika. Javno sprašujemo, na kakšen način občina pridobiva poslovne prostore v bazenskem kompleksu? Po mnenju Oljke gre v tem primeru za oškodovanje občinskih financ v korist družbe Primorje, ki bo na koncu, če se bo izognila stečaju, pridobila dodatne površine na račun javnih sredstev. Od javno zasebnega partnerstva ne bo torej ostalo več ničesar, kar bi bilo v korist javnosti. V Oljki ocenjujejo, da predsednik komisije, ki spremlja gradnjo, Peter Bolčič, svojih nalog ne opravlja primerno, zato zahtevajo, da na naslednji seji občinskega sveta podrobno in dokumentirano predstavi celoten potek in zastoj gradnje in naj se nato razreši s funkcije.

Občinski svetnik stranke Zares Franco Juri potrjuje stališča Oljke, ki se nanašajo na selitev javnih služb. Juri je že v preteklosti opozarjal nekdanjo ministrico za javno upravo Irmo Pavlinič Krebs na spornost in neracionalnost selitve organov v upravno središče. Juri zagotavlja, da bo nakup in plačilo s strani ministrstva za javno upravo problematiziral tudi v državnem zboru, ko se bo obravnaval rebalans proračuna. Juri namreč opozarja na neracionalnost tovrstne investicije v kriznih časih in javno razglašeno varčevanje, ki je po drugi strani v praksi pogosto zanemarjeno, kakor se konkretno dogaja v primeru bazenskega kompleksa. Juri še meni, da ne gre spregledati dejstva, da gre pri gradnji in morebitno selitev javne uprave za še en korak k spreminjanju prostorske logike in tradicionalne identitete mestnega jedra. Zgodovinsko je občina (kjerkoli v starih mestih) v samem središču, pri mestnem trgu. Ta premik bo po mnenju Jurija imel širše posledice.

Občinska svetnica Slovenske ljudske stranke (SLS) Olga Franca prav tako kritizira odločitev o selitvi v času močne gospodarske grize. Franca opozarja na to, da so se razpisni postopki za selitev začeli že v kriznih časih, po drugi strani pa država vseskozi razglašala varčevalne ukrepe, ki gredo vedno na breme državljanov. Slednji se iz dneva v dan borijo za preživetje, medtem ko javna uprava dobesedno zapravlja davkoplačevalski denar, meni Franca. Občinska svetnica Olga Franca še pravi, da je treba v krizi gospodarno vlagati proračunska sredstva, »predvsem v investicije, ki prinašajo novo dodano vrednost, ta pa je ne bo,« ugotavlja Franca, ki hkrati od pristojnih zahteva na vpogled strategijo uporabe prostorov in dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijsko zasnovo in investicijski program. Vrednost investicije po potrjenem investicijskem programu znaša 21,02 mio evrov, skupni znesek najemnin, ki jih trenutno plačujejo organi, ki bi se v nov objekt selili, doseže manj kot polovico predvidene mesečne anuitete za postopni odkup prostorov, kar pomeni, da se bodo v kriznih časih tudi v tem primeru dodatno obremenili davkoplačevalci.

 
.