DomovStatutProgramHimna/pesemArhiv novicKontakt
V sredo na dražbi tudi nepremičnine, ki niso v programu prodaje
Prispeval Vida Gračnar   
Ponedeljek, 05 september 2011
Še se ni polegel prah, ki ga je koprski župan dvignil z namero o odprodaji tujega premoženja, takega, katerega promet je prepovedan z vladno uredbo in premoženja, ki bo po vsej verjetnosti po zaključku sodnih sporov pripadal sodno ustanovljeni občini Ankaran, že se napovedujejo nova sporna ravnanja.

Že v preteklosti smo pojasnili in javnosti predstavili tudi uradna stališča državnih organov, ki ugotavljajo, da je sprememba plana prodaje občinskega premoženja, ki ga je koprski mestni svet sprejet letos in se nanaša na leto 2009, nezakonita. Kljub zavajajočim odgovorom s strani občinske uprave, ki je skušala ta dejstva zanikati, ugotovitve državnih organov in tudi zakonski predpisi, ostajajo zelo jasni.

Iz več virov dobivamo informacije, da je stanje mestne blagajne obubožano, kar niti ni presenečenje, saj prihaja čas za plačilo trajnostne volilne kampanje Borisa Popoviča, ki velik del sredstev občanov namenja tudi nepotrebnim investicijam, ki so veliko krat preplačane in za seboj nosijo visoke vzdrževalne stroške. Zato se niti ne čudimo, da je Popovič za sredo objavil novo javno dražbo, na kateri se razprodaja občinsko premoženje ali srebrnina, ki so jo prihranile generacije pred nami.

Spornost razprodaje premoženja, ko se proračun za leto 2011 še vedno ni sprejel, je že sama po sebi jasen pokazatelj izhoda v sili za mestno upravo ali praskanje zadnjih sredstev po blagajni. K temu naj dodamo še dodaten podatek, ki je tako rekoč alarmanten in bi terjal razveljavitev sredine javne dražbe. K že nezakonito sprejetim spremembam (leto 2011) plana prodaje občinskega premoženja z leta 2009, se v tokratni dražbi gre celo dlje. Na javni dražbi se namreč ponujajo nepremičnine, ki sploh niso del sklepa o letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Mestne občine Koper za leto 2010, bodisi sprememb iz leta 2011. Natančneje gre za nepremičnine z oznakami:

• 3. Nepremičnina s parc. št. 1652/2 k.o. Šmarje, v izmeri 868 m2, za izklicno ceno 77.761,40 €, brez 20% DDV;
• 4. Nepremičnini s parc. št. 404/13 in 404/17 k.o. Škofije, v skupni izmeri 926 m2, za izklicno ceno 96.383,20 €, brez 20% DDV;
• 9. Nepremičnina s parc. št. 777/13 k.o. Plavje, v izmeri 987 m2, za izklicno ceno 111.631,00 €, brez 20% DDV;
• 10. Nepremičnina s parc. št. 777/15 k.o. Plavje, v izmeri 881 m2, za izklicno ceno 87.761,00 €, brez 20% DDV;
• 11. Nepremičnina s parc. št. 777/16 k.o. Plavje, v izmeri 1077 m2, za izklicno ceno 110.430,00 €, brez 20% DDV;
• 12. Nepremičnina s parc. št. 660/8 k.o. Hribi, v izmeri 1201 m2, za izklicno ceno 123.522,00 €, brez 20% DDV;
• 13. Nepremičnina s parc. št. 660/13 k.o. Hribi, v izmeri 1362 m2, za izklicno ceno 140.080,00 €, brez 20% DDV;
• 22. Nepremičnina s parc. št. 663/18 k.o. Hribi, v izmeri 305 m2, za izklicno ceno 29.671,00 €, brez 20% DDV;
• 24. Nepremičnina s parc. št. 539/1 k.o. Šmarje, v izmeri 796 m2, za izklicno ceno 52.048,00 €, brez 20% DDV;
Sprašujemo se, do kdaj se bo v pravni državi toleriralo tovrstno ravnanje mimo vseh predpisov in zakonov? Naj spomnimo, da je ravno tako početje, ravnanje s premoženjem MOK, brez, da bi to sprejeli njeni organi bil povod za kazensko ovadbo, ki je bila pred časom podana na koprsko tožilstvo zoper Popoviča in drugih 9 osumljencev. Če v mestni blagajni primanjkuje sredstev, je to samo posledica brezglavega vodenja Mestne občine Koper. Zato zahtevamo, da se sredina javna dražba prekliče. Hkrati zahtevamo, da se že enkrat pristopi k obravnavi proračuna za leto 2011 in k pripravi strategije reševanja koprske občine pred finančnim brodolomom.
 
.