DomovStatutProgramHimna/pesemArhiv novicKontakt
Veliki brat z občinske uprave?
Prispeval Vida Gračnar   
Petek, 19 avgust 2011

Opazili smo, da so se v središču Kopra, na Pristaniški ulici, postavile varnostne kamere. Vsekakor ostro obsojamo vsako obliko vandalizma nad palme ali drugo javno in zasebno premoženje, vendar menimo, da ni možno uporabiti pretveze zagotavljanja varnosti, da bi lahko občinska uprava imela še večji nadzor nad ljudmi. Koprska občinska uprava po našem mnenju ne bi smela imeti pravice do nadzora občanov ali obiskovalcev Kopra, do spremljanja njihovega gibanja ali do ugotavljanja njihovih navad. Občinska uprava ima vrsto političnih namenov, med katerimi lahko spada tudi nadzor posameznikov. V primerno zbiranje, hrambo ali manipuliranje s tako občutljivimi podatki na Mestni občini Koper preprosto ne moremo zaupati. Če ima občina pravico do zagotavljanja varnosti javnega premoženja, je svoboda posameznika še večja pravica, ki jo moramo zagotoviti v čim večji meri. Pravico do nadzora posameznikov bi morali prepustiti pristojnim organom (npr. policiji) in ne občinski upravi, saj smo že danes priča veliko zlorabam na drugih področij, kaj bi šele bilo, če bi se uredile kartoteke gibanja posameznikov, politično ali drugače motečih občanov?

V Oljki menimo, da bo Koper s postavitvijo videonadzornih sistemov na najbolj obljudenih točkah izgubilo velik del sproščenega vzdušja. Sploh je nepotrebna postavitev kamer na področjih, kjer ni velike stopnje tveganosti za kriminalna dejanja, kot je na primer koprska promenada. Menimo, da gre za prenagel ukrep, ki je agresiven do svobode posameznikov in ima politično ozadje, zato od občinske uprave zahtevamo naj javno predstavi načrte za postavitev videonadzornih sistemov v mestu, z natančnimi študijami o njihovi upravičenosti, s podatki o načinu zbiranja in hranjenja podatkov. Videonadzor naj se nemudoma umakne iz točk, kjer ni nobenih tveganj za javno varnost, saj se po nepotrebnem posega v svobodo posameznikov.

 
.