DomovStatutProgramHimna/pesemArhiv novicKontakt
Ustaviti zadolževanje MOK in nelegitimno razprodajo javnega premoženja
Prispeval Vida Gračnar   
Torek, 16 avgust 2011

V Oljki – stranki Slovenske Istre smo zelo resno zaskrbljeni nad javno dražbo nepremičnega premoženja Mestne občine Koper, ki je napovedana za jutri, 11. Avgusta 2011. Naj uvodoma poudarimo, da gre za nekontrolirano brezglavo željo po razprodaji javnega premoženja vseh občank in občanov Mestne občine Koper. Z izkupičkom iz javne dražbe, ki je v večji meri pravno neutemeljena in kot taka v nasprotju z veljavnimi predpisi, si koprski župan Boris Popovič obeta pokriti finančne luknje, ki jih je ustvaril v devetih letih finančnega razsipništva. Zgolj Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Koper v prvem polletju leta 2011 vsebuje zaskrbljujoče finančne podatke. Stanje dolga na dan 30.6.2011 je  vrtoglavih 37.750.000 evrov. Skrb zbujajoče je poslovanje občinske uprave v prvih dveh tromesečjih začasnega financiranja. Proračunski primanjkljaj za prvo tromesečje je dosegel vrednost - 4.949.345 evrov, za drugo letošnje tromesečje pa - 4.008.629 evrov (skupaj slabih 9 milijonov evrov). K tem podatkom je treba prišteti še številne finančne zakupe občinskih javnih gospodarskih družb, ki niso nikjer evidentirani in po naših kalkulacijah skupni dolg občine in njenih pravnih oseb dosega mejo 100 milijonov evrov. Nekontrolirana poraba javnih sredstev je kulminirala v zadnjih mesecih, kar je razvidno iz polletne bilance, na kar smo tudi redno opozarjali. Ne govorimo o normalni zadolžitvi Mestne občine Koper, temveč o tekočem trendu zadolževanja, ki naglo narašča in ga bo očitno zelo težko zaustaviti.

Dražba, ki jo je Popovič razpisal, da bi v javnosti ustvaril vtis obvladovanja zavoženih mestnih financ, je le metanje peska v oči vsak dan bolj zadolženih občank in občanov Mestne občine Koper. Četrtkova dražba ima namreč dve zelo resni napaki, zaradi katerih bi morali pristojni organi nemudoma ukrepati. Prva je ta, da gre za odprodajo dolgega seznama občinskega premoženja, brez podlage v proračunu ali letnem programu prodaje nepremičnega premoženja, ki v novem mandatu župana in občinskega sveta sploh še nista bila sprejeta! Sklicevanje na proračun iz leta 2009 je kratkomalo neodgovorno, predvsem pa neutemeljeno. Že pred časom smo obelodanili stališča Ministrstva za finance, ki je pojasnilo, da spreminjanje programov prodaj premoženja za nazaj zakonsko ni dovoljeno, danes pa Popovič gre še dlje, saj dodatno posega v nov mandat občinskih organov. Druga »napaka« javnega razpisa je ta, da koprski župan prodaja parcele, ki se nahajajo  na območjih naselja Ankaran oz. na območju Občine Ankaran v konstituiranju.  Gre za nezaslišan grob poseg v suverenost, avtonomnost in lastnino samoupravne skupnosti, ki ji je Ustavno sodišče RS dodelilo status občine, ki se mora konstituirati do leta 2014. Popovič želi načrtno osiromašiti del lokalne skupnosti še pred pričetkom postopkov priprave delitvene bilance med Mestno občino Koper in Občino Ankaran. Ne bomo komentirali ustanovitev Občine Ankaran, saj se je postopek končal z odločitvijo Ustavnega sodišča, ki je varuh demokratične in pravne države, zato tako odločitev spoštujemo in enak odnos zahtevamo s strani koprskih mestnih oblasti. Da bo mera farsne dražbe polna, večina ankaranskih parcel se nahaja neposredno v koprskem pristanišču! S prodajo takega premoženja Popovič neposredno krši vladno »Uredbo o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi programa priprave državnega lokacijskega načrta za celovito prostorsko ureditev pristanišča v Kopru«, ki prepoveduje promet z nepremičninami znotraj območja pristanišča, ki je zajeto v nedavno sprejetem DPN koprskega pristanišča.

Hitro rastoči trend zadolževanja Mestne občine Koper bo kmalu neobvladljiv in ga je zato treba nemudoma ustaviti. Od koprskega župana zahtevamo takojšen sklic izredne seje občinskega sveta MOK, kjer bo treba sprejeti nujne sanacijske ukrepe, sicer občini grozi resen finančni kolaps. Hkrati pozivamo vse pristojne, naj preprečijo javno dražbo nepremičnega premoženja MOK, ki je napovedana za 11.8.2011, saj je pretežno nelegitimna in brez ustreznih pravnih podlag.

 
.