DomovStatutProgramHimna/pesemArhiv novicKontakt
Vojko Ludvik kandidat za župana občine Izola
Prispeval Izolski občinski odbor   
Sreda, 25 avgust 2010

Izolski odbor Oljke – stranke slovenske Istre se bo na letošnjih županskih volitvah predstavil s svojim županskim kandidatom.

Po tehtnem premisleku smo se odločili, da bo v  Izoli, v imenu Oljke – stranke slovenske Istre, za županskega kandidata nastopil predsednik izolskega odbora Vojko Ludvik.

Vojko Ludvik je zasebnik že 20 let in se ukvarja pretežno z gradbenim inženiringom, vodenjem in nadziranjem projektov, priprave investicij. Je tudi zaprisežen sodni cenilec, kar opravlja kot dopolnilno dejavnost.  

Vojko Ludvik je vključen v delovanje stranke že od njene ustanovitve in smo prepričani, da je tudi pravi kandidat za župana Občine Izola. »Računam na močno podporo izolskih občanov, saj v Oljki – stranki slovenske Istre predstavljamo resno alternativo dosedanjemu polovičarskem vodenju občine in zagotavljamo spoštovanje vrednot in identitete našega mesta«, meni Ludvik, ki je na današnji predstavitveni novinarski konferenci dejal, da bo v primeru zmage postal poklicni župan vseh Izolank in Izolanov.  Ob tem še dodaja, da mora vodenje občine prevzeti oseba z izkušnjami iz realnega gospodarstva, ki bo sposobna umestiti Izolo na zemljevid uspešnih mest.

Osrednja točka na kateri bo temeljil program Oljke – stranke slovenske Istre, je revitalizacija gospodarskih dejavnosti na vseh ravneh, kar je osnova za zagotovitev novih delovnih mest. »Kot župan bom zagotovil pogoje, da se do novih delovnih mest pride, k temu bo usmerjena občinska investicijska in razvojna politika, ki mora ponuditi gospodarskim subjektom nove, predvsem pa realne možnosti; nova delovna mesta so ključna za dvig življenjske ravni v mestu, ki je postalo dokaj obubožano na tem področju v zadnjih letih, pri tem pa so največje žrtve veliko krat prav izolski občani,« meni Ludvik.

Ludvik ocenjuje, da je trenutno delovanje občinske uprave neracionalno, preveč razdrobljeno in nenadzorovano, nenazadnje pa povsem neprijazno do svojih občanov. »Zato bo eden prvih korakov reorganizacija delovanja občinske uprave, ki bo morala temeljiti na jasni in hitri procesni urejenosti, v prvi vrsti pa bo morala delovati transparentno in v interesu občanov, torej v nasprotju s tem, kar se pogosto dogaja danes,« je prepričan Ludvik.

V Oljki – stranki slovenske Istre zagovarjamo skladen razvoj občine Izola in se bomo zavzemali za ohranitev in dodaten razvoj lokacij, ki so namenjene obrti, gospodarstvu ali proizvodnji. »Kot župan bom preprečil, da bi se industrijska zemljišča čez noč spremenila v zazidalna zemljišča, od katerih bi imela korist le peščica lobistov ali gradbenih špekulantov. Industrijske ali obrtne cone morajo služiti svojemu namenu in ustvarjati nova delovna mesta in dodano vrednost,« trdi Ludvik, ki poudarja, da je treba prostorske plane strogo upoštevati kot dolgoročne družbene ureditve, ki imajo ključen pomen za gospodarski in socialni razvoj občine Izola.

Programski osnutek stranke je že pripravljen, pred njegovim zaključkom pa Vojko Ludvik v naslednjih tednih napoveduje obisk vseh krajevnih skupnosti občine Izola, kjer se bo neposredno seznanil s težavami krajanov in se zavezal k temu, da jih bo kot župan tudi aktivno reševal. »Sodišča, prepiri, plačilo izdelave dragih študij pri organizacijah, ki Izole, njenih težav in občanov ne poznajo, niso načini reševanja mestne politike. Taki prijemi ne morejo biti pravilo delovanja občinske uprave. Težave bomo redno ugotavljali z zainteresiranimi skupinami, posamezniki ali organizacijami in jih tudi reševali s poštenimi nameni, ki bodo v korist naših občanov,« napoveduje Ludvik.

Težko je napovedati ukrepe, ki bi rešili najbolj akutne težave v občini Izola. Ludvik je prepričan, da je v kratkem roku potrebno hitro ukrepanje pri zaključku najnujnejših investicij, kot so na primer dom upokojencev, izgradnja varne hiše, vzdrževanje infrastrukture, ureditev mirujočega prometa in neznosne prometne ureditve, izgradnja garažne hiše, ureditev zazidalne cone nad Šaredom, izgradnja ceste Jagodje – Šared in ureditev komunalne ter prometne infrastrukture v mestnem zaledju.

»Že v prvem letu županovanja bomo morali v občinskem svetu sprejeti program razvoja demografske politike, ki bo predvidel resen pristop gradnje stanovanj za potrebe naših občank in občanov in omejil nezadržno rast turističnih apartmajev, ki večinoma prinašajo škodo izolski turistični dejavnosti in občinskemu proračunu, obenem pa izolskim družinam ne dajejo možnosti ustvarjanja normalnih življenjskih pogojev«, je zaključil Ludvik.

 
.