DomovStatutProgramHimna/pesemArhiv novicKontakt
Občina Ankaran je simbol demokracije in vladavine prava
Prispeval Viktor Markežič   
Ponedeljek, 06 december 2010

V Oljki – stranki slovenske Istre s ponosom pozdravljamo nedavno odločitev Ustavnega sodišča, ki je sprejelo zgodovinsko odločitev in naložilo Državnemu zboru, da odpravi ugotovljeno protiustavnost zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij.

Naj poudarimo, da smo v Oljki – stranki slovenske Istre načelno bili vedno proti drobljenju Mestne občine Koper, vendar smo glasno zagovarjali pravico do samoodločanja prebivalcev Ankarana in absolutno spoštovanje referendumsko izražene volje do odcepitve od Mestne občine Koper. Nenazadnje je taka odločitev temeljila na stiski krajanov Ankarana, ki so bili dolga leta žrtve kolonialistične politike župana Borisa Popoviča, ki je ta kraj videl le kot priložnost za netransparentne nepremičninske zaslužke.

Ustavno sodišče je pri svoji odločitvi poudarilo, da je Državni zbor s tem, ko ni ustanovil občine Ankaran, čeprav je že v predhodnih postopkih ugotovil, da izpolnjuje vse zakonsko zahtevane pogoje, ravnal arbitrarno in samovoljno. S takim stališčem se v Oljki – stranki slovenske Istre strinjamo, saj smo že v preteklosti večkrat trdili, da je odločitev o neustanovitvi občine Ankaran temeljila na politični trgovini, ki jo je v veliki meri vodil prav sam Popovič. Zato menimo, da so vsi poslanci, ki so poteptali voljo ljudstva in ustavno zajamčene pravice prebivalcev Ankarana, zato da bi sledili drugim interesom, nevredni te funkcije in zahtevamo njihov takojšen odstop.

Odstopiti bi moral tudi koprski župan Boris Popovič, ki je glavni krivec za trenutno stanje v Ankaranu. Prepričani smo, da bodo vsi občani Mestne občine Koper in bodoče občine Ankaran na naslednjih volitvah dobro presodili dosedanjo politiko izključevanja in se odločili za novo, drugačno politiko, ki bo spoštovala enakopravnost vseh ljudi in enakomeren razvoj skupnega prostora.

Pobudnikom za ustanovitev občin Ankaran čestitamo za dosežen uspeh, koprskega župana Popoviča in vse poslance v Državnem zboru pa pozivamo naj nemudoma pričnejo s spoštovanjem odločitve ustavnih sodnikov in naj omogočijo čimprejšnje in predvsem nemotene volitve v Mestni občini Koper in občini Ankaran.

 
.