DomovStatutProgramHimna/pesemArhiv novicKontakt
Občanom beda, županu razkošje
Prispeval Valter Krmac   
Petek, 03 december 2010

Po nedavnem poročanju časnika Žurnal24 o nameravani gradnji županove pisarne v velikosti 240 m2, se v Oljki čutimo dolžni, da opozorimo na nesmotrno trošenje davkoplačevalskega denarja. Stiska ljudi in povečanje revščine na eni strani, nesmotrna gradnja v času gospodarske krize na drugi strani, so razlogi, ki bi morali odgovorne siliti v racionalne odločitve pri investicijah.

Kazalniki uspešnosti obalno - kraškega gospodarstva kažejo zelo slabo, saj se je regija po neto poslovnem izidu gospodarskih družb v regijah uvrstila na zadnje mesto v državi. Zadolženost občine je v zadnjih letih skokovito narasla, tako da smo se iz stanja nezadolženosti občine v konjunkturnih časih znašli z dolgovi v kriznih časih. Po nedavnem poročanju časnika Finance, se je občina v letu 2009 zadolžila za 500 € na prebivalca; za leto 2010 še nimamo podatkov. Lahko pa pričakujemo dodatne zadolžitve, ker je bilo v letu 2010 kar nekaj obsežnih investicij. Javno zasebno partnerstvo pri gradnji bazenskega sklopa je samo slepilni manever pri prikazovanju realne zadolženosti. Prostore v katere se bo selila občinska uprava, bo potrebno plačati. Gre za novo zadolžitev!

Nekdanji paradni konji obalnega gospodarstva so zaradi slabega upravljanja v zelo slabi finančni kondiciji in povzročajo težave tudi malim podjetjem, zato ne gre računati na povečane prihodke iz tega naslova. Kdo bo polnil občinski proračun, če se podjetja ne bodo uspela rešiti iz kriznih razmer, ki jih preživljajo tudi z velikimi zadolžitvami? Sedaj je resnično skrajni čas za gospodarno vodenje občinskih financ in za  odločno ukrepanje.

Potrebujemo nov gospodarski zagon, novo industrijsko in obrtno cono, ki bo privabila potencialne vlagatelje s sorazmerno ugodnimi pogoji in razmerami za poslovanje. Potrebujemo nova delovna mesta. Univerza mora tesno sodelovati z gospodarstvom, saj ustvarjanje diplomantov, ki nimajo možnosti zaposlitve, povzroči beg možganov v tujino.

Veliko je bilo narejenega brez upoštevanja stroke. Županove zamisli so se realizirale kot po tekočem traku, brez strokovnih podlag, brez upoštevanja predlogov opozicije. Ena izmed teh je tudi ideja o županovi pisarni, ki jo bodoči novi župan morda niti ne bo potreboval, saj bo njegovo obnašanje do občinskih financ povsem drugačno od dosedanjega. Menimo, da zamisel o županovi pisarni odraža stanje duha in dela v občinski upravi, kjer je stroki prepovedan vstop. Volivci so tako izbrali, vendar pa v Oljki pričakujemo veliko mero zrelosti in demokratičnosti tistih, ki jim je zaupano vodenje oziroma upravljanje z našim skupnim prostorom. Škoda, ki nastaja zaradi slabih odločitev, bremeni vse nas, zato je prav, da kot opozicijska stranka opozarjamo na take zadeve. Primerov slabih odločitev je ogromno, skrajni čas je, da se od njih tudi nekaj naučimo. Naj poudarimo, da načeloma ne nasprotujemo selitvi občinske uprave, poraja pa se nam pomislek o smotrnosti selitve, saj so bili sedanji prostori občinske uprave pred leti popolnoma obnovljeni.

Da slavijo predvsem gradbeniki lepo ponazarja prav dejstvo, da se je bazensko - hotelski kompleks v začetku gradil kot črna gradnja. Nato so Popovičevi občinski svetniki sprejeli spremembo odloka o prostorskih ureditvenih pogojih in odpravili višinsko omejitev gradnje tega kompleksa. Poleg tega se zaskrbljeno sprašujemo o transparentnosti investicije, ki temelji na javno – zasebnem partnerstvu, kjer je že vnaprej znano, da bo velik del površin odkupil znan kupec, v tem primeru Mestna občina Koper, ki bi morala biti zavezana predpisom javnega naročanja.

Župana velja opozoriti, da trenutno opravlja izredni mandat  zaradi odločitve ustavnega sodišča o zadržanju volitev v Mestni občini Koper. Modro bi bilo počakati na volitve, kjer bodo volivci imeli možnost izbire med sedanjim vodenjem občine in med alternativo, ki ponuja uravnotežen razvoj, ki je usmerjen k interesom širše družbe, predvsem pa gospodarnemu vodenju občinskih financ in zagonu gospodarske dejavnosti. Ne smemo zanemariti dejstva, da se je občina v zadnjih letih rekordno zadolžila  in bo potreben dober krmar za vodenje ladje, ki je tik pred brodolomom.

 
.