DomovStatutProgramHimna/pesemArhiv novicKontakt
Starman s krajani Škofij - Več za stanovanja za mlade in oskrbo v KS
Prispeval OZJ   
Četrtek, 25 november 2010

Janez Starman, kandidat za koprskega župana, ter predstavniki strank predlagateljic njegove skupne kandidature Oljka, SD, Zares in LDS so se včeraj srečali s krajani, ki živijo na območju koprske krajevne skupnosti Škofije. Srečanja se je udeležil poslanec državnega zbora Franco Juri (Zares), ki ima na Škofijah tudi poslansko pisarno.

Razpravljavci so med drugim opozarjali na številne dolgoletne obljube o vlaganjih v kanalizacijo, ceste, šolo, vrtec, ki še zdaj niso realizirane. Predstavniki mladih so poudarili, da je nezaslišano, da si celo tisti mladi, ki imajo relativno dobro plačano delo, ne morejo privoščiti nakupa stanovanja v domači občini. Kot odgovor na to bi lahko bil občinski stanovanjski fond, saj je v občini veliko zapuščenih objektov, kjer bi lahko uredili stanovanjske prostore in jih ponudili v odkup ali najem mladim družinam. Samo, če bi se za nekaj časa odrekli investiciji v Semedelsko promenado, bi lahko s tem denarjem pomagali rešili stanovanjski problem vsaj sto mladih družin.

Sicer pa je Starman v uvodu srečanja izpostavil, da si ljudje želijo sprememb, vendar nimajo priložnosti, da bi predstavili svoja pričakovanja, radi bi sodelovali pri ustvarjanju pogojev bivanja, vendar so njihova mnenja preslišana, zanima jih, kako se bo razvijala občina, vendar ne dobijo odgovorov. »Ljudem ni vseeno, kje in kako živijo. Zato je potrebno, da bi lahko sodelovali, zagotoviti osnovni pogoj – odprti dialog,« pravi Janez Starman.

Barbara Verdnik, predsednica koprskega Zaresa, je skozi statistiko in številke analizirala,  da razvoj in vlaganja občine ne sledita demografskim spremembam in razvoju na celotnem območju občine. »Če poznamo vzroke, razumemo tudi posledice in v številkah med drugim najdemo odgovore, zakaj imajo Škofije težave s kanalizacijo, zakaj sta šola in vrtec premajhna, zakaj se varnost cestnega prometa slabša. V kraje, kjer je poselitev največja, tako kot na Jelarje, Zg. Škofije in Tinjan oziroma v celotno KS Škofije, se premalo vlaga. Število prebivalcev že presega 3000 ljudi, kar je več, kot jih ima marsikatera občina v Sloveniji,pa nimajo zdravstvene oskrbe, v trgovino se mora večina voziti, povečujejo se težave s parkiranjem« pravi Verdnikova.

Sekretar koprske Oljke Patrik Peroša je predstavil videnje rešitev v povečani vlogi lokalne samouprave, pri čemer bi lahko imeli krajani prav preko krajevnih skupnosti velik vpliv. Žal se formalna vloga krajevnih skupnosti zmanjšuje, odvzete so jim številne pristojnosti, ki so jih v preteklosti imele. Predstavil je pobudo štirih strank o delitvi koprske občine na vsaj dve volilni enot, kar bi omogočilo enakomernejšo zastopanost mestnih in podeželskih območij in tudi tako zagotavljalo enakomernejši razvoj, »ne pa, da gre več kot 80 odstotkov občinskih investicij v mesto.«

O prostorskem ureditvenem planu (PUP), enem najpomembnejših občinskih dokumentov, je govoril predsednik koprske LDS Andrej Erzetič. Opozoril je, da je bil tako pomemben dokument sprejet sredi letošnjega poletja, ko je veliko ljudi odsotnih, in to po hitrem postopku. O tako pomembni odločitvi, ki je bistvenega pomena za vse ljudi, se vodstvo občine ne bi smelo obnašati na tak način, ob tem pa je opozoril še na dejstvo, da je dokument za občane dejansko nedostopen, tako da si ga ne morejo ogledati in videti, da je večina načrtovanih investicij koncentrirana na le manjše območje občine, v neposredno okolico mesta Koper.

Na stanje na področju družbenih dejavnosti je opozoril Sebastjan Kokl, predsednik koprske SD. Koprska občina je sicer bogata po številu različnih društev, organizacij, združenj in drugih organiziranih oblik delovanja na področju kulture, športa, dela z mladimi, humanitarnosti, zdravstva, varstva okolja in drugih področjih. Številčnost kaže tudi na to, da so občani aktivni, da se vključujejo in sodelujejo. Žal pa se pri svojem delovanju, večinoma prostovoljnem, srečujejo s številnimi problemi, kjer bi jim morala bistveno bolj pomagati občina, ki pa jih praviloma postavlja v podrejeni položaj ali celo odvisnost, ko jim odmerja sredstva za delovanje na podlagi naklonjenosti.

Razpravljavci so menili, da bi k oživljanju podeželja občina lahko prispevala tudi s spretnejšimi pogajanji s trgovci, ki gradijo nakupovalne centre okoli Kopra, če bi od njih izposlovala odpiranje manjših trgovin na podeželju; žal so centri večinoma že zgrajeni in je ta možnost zamujena. So pa sodelujoči pohvalili občino, ki se je po vseh letih zganila in začela vsaj razmišljati o oživljanju mestnega jedra. »Če so k temu prispevala naša opozarjanja, da je mestno jedro kljub promenadi mrtvo, smo dosegli že en napredek,« pravi Starman. Enako je pohvalil postavitev kontejnerjev za brezdomce in napoved izgradnje centra z razdelilnico hrane, na kar je prav tako opozarjal v svoji kampanji in dodal »na ambulanto za ljudi brez obveznega zdravstvenega zavarovanja pa bomo še nekajkrat opozorili,« dodaja Starman. Franco Juri je poudaril, da bi tudi poslanci lahko pomagali rešiti marsikateri problem, če bi lahko sodelovali z vodstvom občine. »Tako pa v dveh letih ni bilo nobene pobude niti za kavo, celo vabil za dogodke v občini s strani MOK ne dobivam.«
 
.