DomovStatutProgramHimna/pesemArhiv novicKontakt
Razrešiti krivce za slabo poslovanje Komunale in terjati odgovornost
Prispeval Viktor Markežič   
Torek, 16 november 2010

Po nekaj milijonski finančni injekciji, ki so jo Popovičevi občinski svetniki brez kančka slabe vesti izglasovali javnemu podjetju Komunala Koper na zadnji seji občinskega sveta, pozivamo koprskega župana Borisa Popoviča, da ugotovi neposredne krivce za katastrofalno poslovanje podjetja, ki sicer deluje v monopolnem okolju in od njih zahteva neposredno odgovornost.

Dejstvo je, da bodo občani Mestne občine Koper oškodovani za več milijonov evrov, ki bi se lahko namenili nujnim socialnim programom, saj je gospodarska kriza močno prizadela številne šibke družine v občini. Prav tako je tudi dejstvo, da je nujnost po dodatnih milijonih za poslovanje koprske Komunale samo posledica politične preračunljivosti Popoviča in vseh njegovih podrejenih, ki so ob povsem propadli politiki na področju zbiranja, odvoza in deponiranja smeti, javnosti želeli skriti realno stanje.

V Oljki – stranki slovenske Istre smo se že pred sejo mestnega sveta ostro odzvali proti podarjanju denarja občanov monopolni gospodarski družbi, taka stališča ohranjamo še danes. Izpostavljamo, da je Komunala Koper javna gospodarska družba, ki bi morala zagotoviti javne interese občanov na področju smeti, istočasno pa bi morala poslovati gospodarno in izključno na podlagi tržnih mehanizmov. Komunala Koper ne more biti predmet političnega diktata in predvolilne preračunljivost, ki na davkoplačevalce prevali milijonske izgube. Ne bomo ponavljali, da se koprske smeti tajno in po neznanih cenah prevažajo po skrivnih lokacijah, Mestna občina Koper pa je eno od redkih večjih mest v Sloveniji, ki nima urejenih lastnih kapacitet na področju odvažanja smeti. Povrh pa je prav koprski župan Popovič imel osrednjo vlogo pri propadu neslavnega projekta regijskega odlagališča konzorcija GOJUP.

Od župana Mestne občine Koper Borisa Popoviča zahtevamo, da kot predstavnik lastnika Komunale, ki je v stoodstotni občinski lasti, nemudoma zahteva neposredno odgovornost za slabo poslovanje Komunale, ki se trenutno preživlja le z dodatnim denarjem občank in občanov Mestne občine Koper. Glavni krivec je po našem mnenju v.d. direktorja Igor Hrvatin, ki je sicer tudi koprski mestni svetnik in v takem položaju v izjemnem konfliktu interesov. Nato od Popoviča zahtevamo, da ugotovi in terja morebitno neposredno odgovornost tudi od članov nadzornega sveta Komunale, ki po našem mnenju ne opravljajo svoje funkcije na odgovoren in strokoven način.

Nesporno je za nastalo situacijo že po svoji funkciji odgovoren v.d. direktorja Igor Hrvatin, ob tem pa smo prepričani, da vlogo direktorja podreja željam političnega oportunizma župana Popoviča in njegove stranke Koper je naš, zato tudi zahtevamo njegov odstop. Istočasno smo prepričani, da je vodenje Komunale s strani Hrvatina v izjemnem konfliktu interesov z njegovo funkcijo občinskega svetnika in menimo, da nov Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije tak položaj celo izrecno prepoveduje. Nenazadnje bi se Hrvatin lahko zgledoval prav po Popoviču, ki se je pred nekaj tedni odpovedal članstvu v nadzornem svetu Luke Koper ravno zaradi novih protikorupcijskih določb in ob tem dejal, da zakone spoštuje.

V Oljki – stranki slovenske Istre od Popoviča pričakujemo, da bo zakone spoštoval dosledno in v vseh primerih in zahtevamo, da razreši Hrvatina z mesta v.d. direktorja Komunale iz razlogov slabega vodenja družbe in zaradi kolizije interesov med funkcijo v občinskem svetu in vodenjem javnega podjetja.

 
.