DomovStatutProgramHimna/pesemArhiv novicKontakt
Izidi volitev v Izoli in Piranu osnova in dobra popotnica za spremembe v MOK
Prispeval Viktor Markežič   
Ponedeljek, 25 oktober 2010

V Oljki – stranki slovenske Istre izražamo zadovoljstvo nad izidi drugega kroga županskih volitev v občinah Izola in Piran ter čestitamo novima županoma Igorju Kolencu in Petru Bossmanu.

Igorja Kolenca smo podprli takoj po prvem krogu županskih volitev, saj se vrsta točk našega programa ujema  z zamislimi o razvoju Izole novoizvoljenega župana. Prepričani smo, da bo Igor Kolenc deloval strokovno in v dobro vseh Izolanov, kot je zagotovil že ob vložitvi kandidature.

Igor Kolenc bo kot samostojni županski kandidat s podporo vrste strank, ki v občinskem svetu tvorimo večino, lahko po več letih Izoli vrnil nekdanji zagon in razvoj. Na novo bo namreč potrebno urediti posledice večletnega slabega dela in organizacije ter vrsto zamrlih področij. Mednje sodijo predvsem ureditev infrastrukturnih pogojev za malo in srednje gospodarstvo, racionalizacija delovanja občinske uprave, revitalizacija izolskega zaledja, ureditev javnih logističnih težav, od garažne hiše do parkirnega in prometnega režima, ter še veliko drugih področij, ki so bila v zadnjih letih povsem zanemarjena.

Zmago Igorja Kolenca v Izoli in Petra Bossmana v Piranu ocenjujemo tudi z vidika regijske razvojne vizije. Ni namreč slučaj, da so se občanke in občani očitno odločili za spremembe v načinu vodenja, komuniciranja in odnosa do okolja, ki ga je vpeljal prav koprski župan Boris Popovič. Zadnje volilne rezultate namreč vidimo zlasti v luči nezaupnice avtokratskemu načinu vodenja, ki občane podredi politiki, ki navzven in morda tudi v resnici deluje po principih tajnosti, nesodelovanja, nerazumevanja težav malih ljudi in je premnogo krat škodljiva do skupnih javnih financ.

Dosedanjo politiko so ljudje očitno prepoznali kot kratkoročno in škodljivo, zato se nadejamo pozitivnih misli tudi za bodoče županske volitve v Mestni občini Koper, kjer smo prepričani, da bo prišlo do sprememb in se bodo volivke in volivci odločili za Janeza Starmana, za župana, ki združuje in ima posluh do vseh ljudi.

 
.