DomovStatutProgramHimna/pesemArhiv novicKontakt
Lokalni odbor predstavil kandidata
Prispeval Lokalni odbor Hrastnik   
Ponedeljek, 13 september 2010

Na novinarski konferenci v petek (10.9.2010), ki sovpada s prvim dnevom volilne kampanje, je predsednik stranke Oljka, Viktor Markežič, predstavil kandidata za župana občine Hrastnik, Gregorja Pajića.

Prisotnim je bila predstavljena vizija razvoja občine Hrastnik, kot »mesto gospodarskega razvoja, prijaznih in aktivnih ljudi z medgeneracijsko solidarnostjo in zavedanjem, da je izobraževanje osnova za boljšo prihodnost in čisto okolje z različnimi društvenimi aktivnostmi osnova za bolj zdravo in daljše življenje.«

Gregor Pajić bo kot župan uredil obvoznico in prestavil gasilski dom na Dolu pri Hrastniku, gradil nova občinska stanovanja in prenovil stara ter dotrajana. Prav tako bo prenovil šoli in vrtec, zagotovil nego na domu za pomoči potrebne. Kot župan bo Pajić omogočil pogoje za povečanje gospodarske dejavnosti v Hrastniku, poskrbel za subvencioniranje šolske malice v celoti ter za dodatno pomoč dijakom in študentom. Predvsem manjša športna in kulturna društva lahko pričakujejo povečanje sredstev za njihovo delovanje.

Gregor Pajić zagotavlja, da bo gospodarno ravnal z javnim premoženjem in napoveduje možnost znižanja cen javnih storitev za občanke in občane Hrastnika. Prav tako bo vzpostavil učinkovito občinsko upravo in izvajanje javnih storitev, ki bodo v službi vsakega občana. Gregor Pajič napoveduje tudi začetek aktivnosti v smeri zagotavljanja čistejšega okolja.

Programske cilje v celoti bo Pajić občankam in občanom predstavil v torek, 28. septembra 2010.

„V nedeljo 10. oktobra odločate VI, zaupate svoj glas vaši prihodnosti ter s tem skupaj naredimo prvi korak k predstavljeni viziji in neuresničenim ciljem,“ je poudaril Pajić, ki je prepričan, da si občani Hrastnika zaslužijo boljšo prihodnost, prvi korak k tej pa lahko storijo že sami, ob oddaji volilnega glasu.

 
.