DomovStatutProgramHimna/pesemArhiv novicKontakt
Valter Krmac - županski kandidat v Kopru
Koper
Sreda, 17 oktober 2018

Valter Krmac je  gospodarstvenik, lastnik podjetja Kmk box d.o.o., ki ga vrsto let tudi vodi. Letos je podjetje iz Izole preselil v Koper, v nekdanje prostore tedaj zapuščenega in zanemarjenega Inde. V podjetju je zaposlenih 60 ljudi in 25 študentov. Po poklicu je letalski inženir – poklicni pilot, ki je svojo poklicno pot začel na potniški letalih DC9 in Airbus A-320 slovenskega prevoznika Adrije Airways.

Za kandidaturo se je odločil zato, ker želi vnesti svežino v političen prostor; Koper, je prepričan Krmac, potrebuje spremembe. Svoje politično delovanje vidi v vodenju ekipe ljudi, ki so pripravljeni interese družbe postaviti pred svoje lastne.

Kot župan bo vpeljal drugačen politični model, kot smo ga bili vajeni doslej. V koalicijo namerava povabiti vse stranke, izvoljene v mestni svet, saj se, kot pravi, »vse stranke strmijo za dobrobit svoje občine, župan pa mora delovati po načelih vključevanja, soustvarjanja in enakih možnosti«. Podžupane bo predlagal po področjih dela, poleg predstavnika italijanske manjšine bodo preostali trije zadolženi za območje mesta, primestja in podeželja. V vsako krajevno skupnost bo vpeljal župansko pisarno, seje občinskega sveta pa bodo potekale po krajevnih skupnosti. Krajevne skupnosti bodo dobile večja pooblastila, predvsem na področju priprave občinskega proračuna, v katerem se bo postavka za investicije delila glede na število prebivalcev posamezne skupnosti. To pa pomeni delovanje na prednostnih investicijah prek participativnega proračuna in neposredno odločanje občanov. Na ta način želi zagotoviti enakomernejši razvoj mestne občine, vodstvo občine pa približati ljudem.

Na prvem mestu pa so aktivnosti za čim hitrejši sprejem občinskega temeljnega prostorskega akta (OPN), saj je Koper ena redkih občin v Sloveniji, ki tega še nima. Zavzema se za omejitev števila županskih mandatov v prepričanju, da je sedanja praksa nevarna za demokracijo.

Kot župan Kopra bo Krmac zasnoval razvojno strategijo, naravnano na odpiranje novih delovnih mest, tako v samem mestu kot na podeželju. Strategija predvideva nova delovna mesta tudi za mlade diplomante z Univerze na Primorskem in želi Kopru vrniti blišč in pomen nekdanje beneške »prestolnice Istre«. Bolj pozoren je Krmac tudi do kulturnih dejavnosti, ki naj mestu utrdijo njegovo identiteto, Koper pa zakoličijo na zemljevidu kulturnega turizma. To je namreč smer, kjer vidi Krmac nove izzive in prednosti mesta in primestja. S tem v zvezi je povezan tudi razvoj Luke Koper, ki naj bi se v interesu vseh deležnikov usmerila v uporabo zelene energije in energetske učinkovitosti ter s tem zmanjšala onesnaženost zraka, hrupa in svetlobe. Na inovativen način bo pristopil do ureditve kakovostnejšega bivanja v tretjem življenjskem obdobju.

Krmac sicer priznava, da so koprske občinske uprave v preteklosti že veliko naredile. Kar pa ob tem pogreša, je povezovanje. Prepričan je, da je le v povezovanju ključ uspeha in v tem duhu napoveduje sodelovanje z vsemi obalnimi občinami. Le tako bo Istra končno postala enakovreden sogovornik Ljubljani in postavila temelj za bodoče regije.

Krmac je velik ljubitelj Istre; sam pravi, da jo čuti v srcu. Prosti čas najraje preživlja v kolesarjenju po istrskih poteh in odkrivanju njenih lepot. Obdeluje manjši oljčnik in vinograd ter tako prispeva k ohranjanju tradicij teh krajev. Na tihem pa upa, da se bo nekoč lotil pridelave istrskega pršuta, ki je zanj vrhunski kulinarični proizvod. Je velik zagovornik življenja v sožitju z naravo, prepričan, da nihče nikoli ne bi smel izgubiti stika z njo.

 
Vojko Ludvik – županski kandidat v Izoli
Izola
Torek, 09 oktober 2018

Za župansko funkcijo se bo v imenu stranke Oljka na lokalnih volitvah v Izoli potegoval Vojko Ludvik, letnik 1958, podjetnik in dolgoletni predsednik izolskega lokalnega odbora Oljke.

Vojko Ludvik je že več mandatov član izolskega občinskega sveta, kjer je uspešno zagovarjal programske iztočnice Oljke, sodeloval v delovnih skupinah na področju gospodarstva, financ, okolja in prostora in se zavzemal za rešitve po meri prebivalcev. Njegove politične izkušnje in pripravljenost na dialog so zagotovilo, da bo dober, zanesljiv in učinkovit župan, pravi človek na pravem mestu.

Njegove programske prioritete postavljajo na prvo mesto urejanje prostora, tudi v dialogu z državo, kjer je potrebno, razvoj podjetništva in kmetijstva v sodelovanju z lokalnimi institucijami, prevetritev turistične usmeritve, predvsem pa širitev izobraževalne mreže v sodelovanju z Univerzo na Primorskem in aktiviranje mladih.

 
Viko Kveder – županski kandidat v Piranu
Piran
Torek, 02 oktober 2018

Piranski lokalni odbor Oljke na prihajajočih lokalnih volitvah stavi na posameznike, domačine, ki so svoj poslovni uspeh dosegli s svojimi rokami in svojim delom. Prav taki ljudje namreč zagotavljajo napredek in boljšo prihodnost  za prebivalce občine, na čelu katere delujejo. Izvršni odbor Oljke Piran je zato za svojega županskega kandidata na lokalnih volitvah izbral Vika Kvedra, dolgoletnega ladjarja in priznanega turističnega delavca.

Viko Kveder se na županske volitve podaja v prepričanju, da je za občino moč narediti veliko več, kot je bilo storjenega doslej. Veliko možnosti in priložnosti, ki so bile mestu na voljo, ni bilo izkoriščenih, zaveda pa se, da bo potrebnega veliko dela, da občino ponovno postavi na zmagovito pot in pravi tir. Verjame, da bo kot župan moral delovati najprej postopno, z malimi koraki, da bo s sodelavci sploh lahko začel normalno delovati.

Na prvem mestu se Viko Kveder zavzema za popolno transparentnost delovanja občinske uprave ter vodenja občine in občinskih zadev nasploh. Zagotavlja ničelno toleranco do vsakršnih zlorab, in temu načinu dela je globoko predan.

Njegove prioritete je ustvarjanje pogojev za razvoj in dvigovanje ravni občinskega turizma; reševanje problematike parkiranja, parkirnih mest in izgradnja potrebnih garažnih hiš; prevetritev občinske športne politike (dodajanje vsebin, potrebna infrastruktura, delo z mladimi ...); ureditev bližnje in širše okolice v varne, prijetne in zanimive lokacije; spodbujanje malega podjetništva in obrti; skrb za mladinske programe ter programe za starostnike in osebe s posebnimi potrebami. Blizu mu je ideja o participativnem proračunu.

»Kot župan bi si želel, da bi občinski svet ne bil zgolj avtomat za potrjevanje sklepov ali a priori nasprotovanje, ampak za dejanske vsebinske, kvalitetne razprave. Le tako je moč doseči najboljšo rešitev za prebivalce občine – četudi te ne bile po volji posameznikov na pozicijah moči«, pravi Viko Kveder.

Viko Kveder je bil rojen 1967 v Kopru. Končal je srednjo in zatem še višjo pomorsko šolo v Portorožu.

 
Slovenska Istra potrebuje dvotirno železniško progo
Istra
Sreda, 09 maj 2018

V nedeljo bodo državljanke in državljani ponovno na referendumu odločali o usodi drugega tira. Oljka, stranka Slovenske Istre, podpira izgradnjo železniške povezave Koper-Divača, vendar le tisti projekt, ki bo zagotavljal takojšnjo izgradnjo dvotirne železnice. Stranka Oljka se zaveda, da je drugi tir nujen za razvoj koprskega pristanišča in celotne Istre, vendar vladni zakon ne zagotavlja najboljših rešitev.

Prepričani smo, da izbrana trasa ni najbolj posrečena in bi vlada morala upoštevati druge rešitve, ki so bile ponujene s strani nekaterih strokovnjakov. Zavedati se tudi moramo, da razvoj pristanišča terja sodobno dvotirno železnico, medtem ko vlada ponuja samo en tir. Izgradnjo druge tirnice namreč zakon potiska v megleno prihodnost in nejasne razmere.

Stranka Oljka je prepričana, da je drugi tir tako pomembna infrastruktura, da ga moramo sami zgraditi in z njim tudi sami upravljati. Tretje države, pa najsi bo Madžarska ali katera druga država, tu nimajo kaj početi. Če se je pred leti po hitrem postopku zagotovilo dobre tri milijarde evrov za sanacijo bank, ne bo težko niti sedaj najti to razliko, ki naj bi jo zagotovil tuji partner.

 
Oljka - Andrej Čuš in Zeleni Slovenije skupaj na DZ volitve
Istra
Ponedeljek, 09 april 2018

V Oljki smo se odločili, da bomo sodelovali na letošnjih državnozborskih volitvah. Na ta način želimo uresničiti program stranke, v okviru katerega prednjači regionalizacija oz. decentralizacija Slovenije. Noben dozdajšnji poizkus regionalizacije na državni ravni namreč ni obrodil sadov; vladajoča politika v Ljubljani ni imela nikoli posluha za to vprašanje, zato je potrebno iti na volitve, pridobiti poslanca oz. poslanko v Državnem zboru in si tako izborimo glas pri pomembnih odločitvah.

Decentralizacija Slovenije je nujno potrebna, saj se bodo regije enakomerno razvijale le tako, da bodo same skrbele za svojo prihodnost. Večkrat smo že videli in občutili, kako škodljiva je lahko državna politika za lokalno okolje. Spomnimo se samo na projekte v Slovenski Istri, kjer je imela država (žal) »prste vmes«: škodljiv vinjetni sistem od mejnega prehoda z Italijo do konca avtocestnih odsekov v Slovenski Istri, kadrovanje in izčrpavanje Luke Koper, predlog nove (dodatne) avtoceste do meje s Hrvaško, pasivna politika do ribištva itd. Zagotovo lahko sami bistveno bolje vodimo lokalno oz. regionalno politiko kot ljudje iz udobnih foteljev v Ljubljani.

V Oljki smo se odločili, da bomo na državnozborskih volitvah nastopili skupaj z Andrejem Čušem in Zelenimi Slovenije. Gre za smiseln korak, saj imamo podobne programe; obe stranki tudi zagovarjata skrb za okolje in razvoj regije v okviru regionalne uprave. Stranki nista obremenjeni z ideologijo, ne nagibamo se ne na levo, ne na desno, kar nam omogoča, da delujemo projektno – vedno in zgolj v interesu ljudi.

Oljka bo na volitvah nastopala na listi Andrej Čuš in Zeleni Slovenije. Imela bo štiri kandidate, ki bodo nastopali v volilnih okrajih v Slovenski Istri (Piran, Izola, Koper I. in Koper II.).

http://www.rtvslo.si/slovenija/stranka-andrej-cus-in-zeleni-slovenije-oblikovala-tretji-blok-z-neparlamentarnimi-strankami/451042

https://www.facebook.com/110206995729311/videos/1761925883890739/

https://www.facebook.com/110206995729311/videos/1761528053930522/

 

 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 Naslednja > Konec >>

.